De provincie wil met actief beheer de kans op inconsistenties tussen projecten minimaliseren. Samenwerking met gebruikers, opdrachtnemers en opdrachtgevers van projecten is hierbij essentieel. Afwijkingen in modelresultaten kunnen leiden tot lange procedures of zelfs tot het opnieuw moeten uitvoeren van de studie. Dit moet voorkomen worden en daarom wordt de medewerking van alle van projecten gevraagd.

Het gebruik van de BBMA v2022 kan worden aangevraagd via het digitale aanvraagformulier.

Vragen Verkeersmodel BBMA

Actief beheer samen met gebruikers