(Foto: Marc Bolsius)

De vijf maatschappelijke opgaven zijn: Gezonde & Veilige Leefomgeving, Energietransitie, Klimaatproof Brabant, Duurzame verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit en Duurzame en concurrerende economie.

De staat van Brabant is een handreiking voor het gesprek binnen en tussen overheden en met partners, het bedrijfsleven en de samenleving gericht op de ontwikkeling van beleid en invulling van de uitvoering.  

Lees de publicatie Staat van Brabant Icoon externe link Lees de publicatie Staat van Brabant