Staat van Brabant


Gedeputeerde Staten hebben de Staat van Brabant vastgesteld. De Staat van Brabant geeft op basis van een beperkt aantal cijfers weer hoe Brabant ervoor staat met betrekking tot 5 maatschappelijke opgaven.

De 5 maatschappelijke opgaven zijn: Gezonde & Veilige Leefomgeving, Energietransitie, Klimaatproof Brabant, Duurzame verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit en Duurzame en concurrerende economie.

De staat van Brabant is een handreiking voor het gesprek binnen en tussen overheden en met partners, het bedrijfsleven en de samenleving gericht op de ontwikkeling van beleid en invulling van de uitvoering.

Lees de publicatie Staat van Brabant


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.