Alle medewerkers van de provincie Noord-Brabant geven inzicht in hun nevenfuncties door deze te registreren en te bespreken met hun leidinggevende. De provincie Noord-Brabant publiceert de nevenwerkzaamheden van medewerkers in functieschalen 14 en hoger. Hiermee wordt transparant wanneer nevenwerkzaamheden van medewerkers de belangen van de dienst zouden kunnen raken.

Contact

Nevenactiviteiten provinciale ambtenaren

Zie ook