Het gaat hierbij om nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst - voor zover deze in verband staan met de functievervulling - kunnen raken.

Contact

Nevenactiviteiten provinciale ambtenaren

Zie ook