Iedere nieuwe medewerker van de provincie is wettelijk verplicht een eed- of belofte af te leggen. Daarin verklaart de ambtenaar op zuivere en integere wijze in de functie te zijn gekomen en zo ook in de toekomst zal handelen.