Onderstaande factuurvoorschriften gelden ook voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant.

Uw factuur dient aan de wettelijke factuureisen te voldoen, zodat wij deze snel kunnen afhandelen en aan u kunnen betalen. Uw factuur voor de provincie Noord-Brabant moet voorzien zijn van een bestelnummer, tenzij anders met u is overeengekomen. Dit bestelnummer begint met de cijfers 45.

Een factuur die niet voldoet aan de voorwaarden van de provincie Noord-Brabant en/of aan de wettelijke factuureisen nemen we niet in behandeling en sturen we terug. U herstelt de factuur en stuurt deze opnieuw in.

Heeft u geen bestelnummer, neem dan contact op met uw opdrachtgever / contactpersoon bij de provincie Noord-Brabant.

Factuur sturen naar de provincie Noord-Brabant

U kunt op drie manieren uw factuur sturen. Stuur dezelfde factuur in via één van de onderstaande mogelijkheden. Dezelfde factuur op meerdere manieren insturen, levert vertraging op in de betaling.

1. Via een e-factuur
E-factureren (of elektronisch factureren) is het elektronisch versturen en het automatisch verwerken van een factuur. Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van een e-factuur verplicht voor nieuwe overeenkomsten tussen een leverancier en de provincie Noord-Brabant. Facturen per post en per mail worden dan niet meer geaccepteerd.

Een e-factuur voor de provincie Noord-Brabant kunt u alleen versturen via het Simplerinvoicing-netwerk. E-facturen moeten voldoen aan de Nederlandse gebruiksinstructie (NLCIUS). Op de pagina over e-factureren vindt u meer informatie.

2. Als PDF via de mail

3. Factuur per post

Provincie Noord-Brabant
Financiële Administratie
Postbus 90151
5200 MC  ’s-Hertogenbosch

Let op: facturen per post aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) stuurt u naar:

Groen Ontwikkelfonds Brabant
Financiële Administratie
Postbus 90151
5200 MC  ’s-Hertogenbosch

Let op: facturen per post aan het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant stuurt u naar:

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant
Financiële Administratie
Postbus 90151
5200 MC  ’s-Hertogenbosch

Betaling van uw factuur

Als de factuur aan de voorwaarden voldoet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur overeenkomstig onze Algemene Inkoopvoorwaarden (tenzij anders is overeengekomen).