Merk Brabant: Brabant Branding


Als mensen buiten Brabant de regio al een beetje kennen en positieve associaties hebben dan straalt dat in positieve zin af op alle Brabantse bedrijven en organisaties.

En dat is precies wat Brabant Branding voor ogen heeft.

Een positief beeld helpt Brabanders bij het aangaan van (zakelijke) relaties. Bij de beslissing van (internationale) ondernemers, kenniswerkers, studenten om zich in Brabant te vestigen. Of om hier te investeren. Maar bijvoorbeeld ook bij de verdeling van budgetten vanuit Den Haag en Brussel.

Sterk merk

Een sterk merk veert sneller terug tot een positief beeld, het kan beter tegen een stootje dan een zwak merk. Die stootjes zijn niet altijd goed stuurbaar, denk bijvoorbeeld aan negatieve publiciteit rond drugsproblematiek, maar aan een sterk merk kun je wel bouwen.

Eenduidig beeld creëren

Alles wat in Brabant gebeurt, heeft impact op hoe anderen binnen en buiten de regio, Brabant en de Branders zien. En hoe meer mensen bouwen aan hetzelfde merk, met hetzelfde beeld, hoe sterker het wordt. Brabant Branding wil dan ook zoveel mogelijk mensen laten bouwen aan eenzelfde, positief beeld over Brabant.

Om te beginnen is door Brabantse partijen samen vastgesteld wat het gewenste, positieve beeld of imago van Brabant is. Wat de identiteitswaarden zijn waardoor alle Brabanders zich met elkaar verbonden voelen.

Brabantse identiteit

Brabant zoekt grensverleggende oplossingen. We denken buiten de lijntjes. We houden onze kaarten niet tegen de borst, maar leggen ze op tafel. We ondernemen samen en in openheid. En Brabant neemt je mee in haar bourgondische, gastvrije en gezellige karakter. Plezier en succes zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze unieke combinatie vormt de basis van het succes van Brabant en geeft Brabanders hun kenmerkende, verwelkomende karakter. Dit Brabantse DNA is niet bedacht, maar in de loop van de geschiedenis ontstaan. Hiervan is een mooie video gemaakt samen met Erfgoed Brabant.

Wat doet team Brabant Branding?

Team Brabant Branding voert gesprekken met alle Brabantse partijen die invloed hebben op het imago van Brabant. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van de provincie, Visit Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, citymarketeers, innovatiecampussen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Samen wordt bekeken wélke activiteiten, van strategie en beleidsvorming tot uitvoering en communicatie, een grote impact kunnen hebben op het imago van Brabant. Om die activiteiten vervolgens zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het gewenste Brabantse imago.

Brabant Brand Box

Team Brabant Branding levert hiervoor advies, biedt professionele brainstormsessies aan en instrumenten zoals een korte brandingsfilm en de Brabant Brand Box een rijk gevulde online toolkit met verhalen en beelden die het Brabantse DNA uitdragen. Ze zijn vrij te gebruiken door iedereen die een positief verhaal over Brabant wil vertellen.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Rechtenvrije foto's en video's

Op de website van Brabant Branding vindt u in de bibliotheek foto's en video's die het brabantse DNA uitdragen. Vrij te gebruiken door iedereen die een positief verhaal over Brabant wil vertellen.