Land bewerken

Het projectdoel is om het milieu in grondwaterbeschermingsgebieden minder te belasten door minder en slimmer gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. Daarmee verkleint de kans dat schadelijke stoffen door uitspoeling in het grondwater terechtkomen.

Alle gebruikers doen mee

Zowel de landbouwsector als de gemeenten, het bedrijfsleven en de bewoners worden geïnformeerd over verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen. Bewoners krijgen bijvoorbeeld tips over onkruidbestrijding zonder chemische middelen.

Minder bestrijdingsmiddelen

Een betere gewasbescherming blijkt in de praktijk heel goed samen te gaan met minder bestrijdingsmiddelen. Winst voor de boer en voor het grondwater dus. Toch zijn er enkele probleemstoffen die nog nodig zijn in de landbouw. Hiervoor wordt gezocht naar alternatieven of manieren om het gebruik ervan zuiniger te maken. 

Minder milieubelasting

De vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de landbouw in de grondwaterbeschermingsgebieden is zeer succesvol. Vrijwel alle agrariërs doen mee (85% areaal in de 11 gebieden). Gemiddeld wisten deze hun milieubelasting met 70% terug te brengen. Daarom is besloten om vanaf 2012 deze aanpak Brabantbreed uit te rollen. Tot en met 2020 krijgt een grote groep Brabantse agrariërs maatregelen aangereikt die zorgen voor minder vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van GPS, nieuwe apparatuur waarmee preciezer en zuiniger gewerkt kan worden, maar bijvoorbeeld ook cameragestuurde mechanische onkruidbestrijding.

Sportvelden

Sportvelden beheren zonder chemische middelen blijkt goed mogelijk. De ‘Schoon Water’ gemeenten Bladel en Haaren zijn al een aantal jaar chemievrij op sportvelden. Ook de andere gemeenten willen hiermee aan de slag. De tipkaart ‘Chemievrij beheer sportvelden kan!’ is daarbij een handig hulpmiddel voor de terreinbeheerders.

Meer weten?

Voor actuele informatie over dit project, waaronder de nieuwsbrieven, bezoekt u de website van Schoon Water.

Zie ook