Op het klimaatportaal zijn kennis en goede voorbeelden van klimaatadaptatie gebundeld zodat iedereen aan de slag kan. 

Inspirerende voorbeelden

Subsidie op klimaatstresstest 

Gemeentes die aan de slag willen met klimaatadaptatie, kunnen van de provincie Brabant subsidie krijgen voor een klimaatstresstest Met deze test kan een gemeente de kwetsbare plekken op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in kaart brengen. 

Informatie voor iedereen

Inwoners kunnen direct aan de slag met 10 tips om hun huis en tuin aan te passen aan extreme weersomstandigheden. Het klimaatportaal biedt overheden en ondernemers ondersteuning als zij meer groen en water in hun omgeving willen. En docenten en studenten hebben toegang tot materiaal voor studie of onderzoek op het gebied van klimaatadaptatie. Samen maken we Brabant mooier, veiliger, duurzamer, socialer en leefbaarder.

Het klimaatportaal is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Climate Adaptation Services (CAS).