Samenwerken aan grondwatervoorraad


De provincie werkt met 12 Brabantse partijen intensief samen om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden, minder grondwater te gebruiken en bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken.

De afspraken die zijn gemaakt, staan in het Grondwaterconvenant 2021-2027 (pdf, 441 kB) dat op 15 december is ondertekend. Het is de eerste keer in Brabant dat zoveel partijen gecoördineerd en in deze omvang afspraken maken om de grondwaterproblematiek aan te pakken.

Verminderen, aanvullen en vasthouden

De grondwatervoorraad in Brabant staat al langere tijd onder druk. Dat is zorgelijk want we hebben dit grondwater nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en de hoeveelheid die we aanvullen, zijn meer maatregelen nodig. Dit is niet makkelijk want we hebben de laatste jaren te maken met zowel extreem droge periodes als met hevige regenval en wateroverlast. En ook gebruiken we, met zijn allen, steeds meer grondwater. Reden genoeg voor 13 partijen in Brabant om samen maatregelen te nemen om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en wat we aanvullen en vasthouden, zodat ook toekomstige generaties kunnen beschikken over voldoende grondwater.
Gedeputeerde Hagar Roijackers: "Ons grondwater is uit balans. Dat is een probleem dat alle partijen zien en ervaren. Het kan alleen worden opgelost als alle partijen samenwerken. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Door afspraken te maken en meer dan tevoren kennis te delen kunnen we het probleem versneld aanpakken. Dat doen we door gebruik te maken van slimme en nieuwe oplossingen die goed zijn voor de grondwaterbalans in Brabant en daarmee goed zijn voor haar inwoners, de landbouw, natuur en bedrijven."

Het grondwaterconvenant: herstellen en bewaken

Alle partijen realiseren zich dat grondwaterstanden structureel dalen, beeksystemen in droge perioden sneller droogvallen en er steeds vaker waterschaarste is. En daarom maken partijen afspraken tot eind 2027 hoe zij de grondwaterbalans in Brabant te herstellen en te bewaken.

De 5 bouwstenen uit het convenant zijn:

  • meer water vasthouden in het hele watersysteem en meer aanvoeren om uiteindelijk ook meer te infiltreren of anders te kunnen benutten;
  • minder grondwater gebruiken en ook minder verdampen;
  • in de (toekomstige) ruimtelijke plannen sturen op meer water vasthouden en infiltreren en beperken van het (regionaal) gebruik van grondwater;
  • zoeken naar nieuwe en innovatieve oplossingen;
  • duidelijke afspraken over de manier van samenwerken en de verwachtingen van elkaar binnen deze samenwerking.

Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.