Basiskaart aanpassingen N639 kom Chaam

Waarom dit project?

Ongeveer iedere tien jaar heeft een weg groot onderhoud nodig. Dit omdat het asfalt door het verkeer en invloed van het weer langzaam in kwaliteit afneemt. Door het asfalt te vervangen blijft de weg in goede conditie. Op het moment dat groot onderhoud nodig is, bekijkt de provincie meteen welke kleine ingrepen de leefbaarheid en verkeersveiligheid kunnen verbeteren. 

Wat gaan we doen?

Op dit moment ligt de focus voor de N639 door de kom van Chaam op het groot onderhoud. 

We gaan het volgende doen:

  • De kruising van de N639 met de Gilzeweg wordt veiliger; we zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers hier in de toekomst in 2 fases kunnen oversteken.
  • In de bebouwde kom brengen we nieuw asfalt aan. In het centrumgedeelte komt een lichtere soort asfalt te liggen. 
  • Fietspaden en voetpaden in de bebouwde kom worden herstraat.
  • We leggen een extra oversteekplaats voor voetgangers aan bij de Boterfabriekweg.
  • In het centrum komen nieuwe luxere lantaarnpalen, voorzien van bloembakken en elektrische aansluiting, zodat er bij gelegenheden feestverlichting opgehangen kan worden. 

Naar het definitieve ontwerp van de N639 (PDF, 5,5 MB) 

NB: In de kern van Chaam zijn er problemen als gevolg van de hoeveelheid verkeer. Samen met de gemeente Alphen-Chaam voert de provincie op dit moment een studie uit naar de beste aanpak hiervan. Voor het groot onderhoud aan de N639 kunnen we hier niet op wachten, zodat we dit onderhoud nu alvast oppakken.

Planning

 Wanneer  Wat
 1e kwartaal 2024  Start werkvoorbereiding
 3e kwartaal  2024  Start werkzaamheden (na de 8 van Chaam)
 Eind 2024  Verwachte afronding  

Meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Lees eerder verzonden nieuwsbrieven terug in het nieuwsbrievenarchief.

Contact

N639 Bebouwde kom Chaam

M. (Mark) Ceelen
Omgevingsmanager N639

Zie ook