De provincie brengt momenteel de gevolgen van pauzering van het project N629 in kaart. Het is aan het nieuwe provinciebestuur om hier vervolgens besluiten over te nemen.

In februari gaven we al aan dat er nieuwe stikstofberekeningen voor het project N629 op de planning stonden. Bijvoorbeeld over hoeveel stikstofuitstoot het verkeer op deze nieuwe weg straks heeft en wat hiervan uiteindelijk neerkomt in Natura2000-gebieden. Dit rekenwerk is inmiddels afgerond. Uit de berekeningen blijkt dat de nieuwe N629, leidt tot een toename van stikstofneerslag op negen Natura2000-gebieden in de omgeving. Hierdoor moeten we volgens de Wet Natuurbescherming (WNB) voor dit project een vergunning aanvragen voordat we kunnen beginnen met het aanleggen van de weg.

In maart bleek echter dat de zogenaamde Natuurdoelanalyses laten zien dat de natuur in de Brabantse Natura2000-gebieden verslechtert. Het bestuur van provincie Noord-Brabant heeft daarom besloten dat de provincie geen nieuwe Wnb-vergunningen meer afgeeft voor projecten waarbij extra stikstof neerkomt in deze gebieden. Dit is dus helaas voor de nieuwe N629 het geval. Daardoor moeten we bij dit project voor onbepaalde tijd pas op de plaats maken. Op dit moment weten we nog niet hoelang dit gaat duren. Dit betekent ook dat het project nu niet wordt aanbesteed. 

Hoe nu verder? 

Door de forse toename van verkeer in de afgelopen decennia is de bestaande N629 overbelast geraakt. Het bestaande wegprofiel met vele op- en inritten, is niet geschikt om deze toename te verwerken. Uit onderzoek is gebleken dat er op de bestaande N629 sprake is van problemen met betrekking tot doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. We willen benadrukken dat deze problemen onze aandacht blijven houden en de provincie brengt momenteel de gevolgen van pauzering van het project N629 in kaart. Het is aan het nieuwe provinciebestuur om hier vervolgens besluiten over te nemen.

Daarnaast brengen we in kaart welke werkzaamheden gelinkt aan het project N629 wel door kunnen gaan en wanneer minimaal groot onderhoud nodig is aan de bestaande weg om deze veilig te houden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat informeren we u hierover middels een nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van de N629

Meer informatie

We zijn ons bewust dat dit bericht voor u een teleurstelling kan zijn. Het is natuurlijk heel vervelend dat we pas op de plaats moeten maken met dit project, waardoor het vraagstuk wat betreft veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid niet opgelost wordt.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u mailen naar avddonk@brabant.nl of bellen met omgevingsmanager Anne van de Donk op telefoonnummer 06-55 68 69 92. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrieven archief

Contact

Fase 2: N629 Dongen - Oosterhout

(Anne) van de Donk
Omgevingsmanager N629