Waarom dit project?

Door de forse toename van verkeer in de afgelopen decennia is de bestaande N629 overbelast geraakt. De huidige weg met vele op- en inritten, kan deze toename niet goed verwerken. Uit onderzoek blijkt dat er op de bestaande N629 sprake is van problemen met betrekking tot doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling.

Na diverse onderzoeken en participatietrajecten hebben de provincie, gemeente Oosterhout en gemeente Dongen in 2016 hun voorkeur uitgesproken voor een compleet nieuwe verbinding volgens het tracé ‘Bundeling Noord’  Dit is vervolgens uitgewerkt tot een zogenaamd Provinciaal Inpassingsplan (PiP) en in september 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. In dit PiP leest u alles over de achtergronden, de Milieueffectrapportage (MER) en de uitgewerkte plannen.

Pauzering project 

In mei 2023 zette de provincie met de aanleg van de nieuwe verbinding tussen Dongen en Oosterhout een pas op de plaats in verband met te veel depositie (neerslag) van stikstof op natuurgebieden in de buurt. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de wegverbinding.

We verwachten dat eind 2024 meer duidelijkheid komt over hoe nu verder. Zo brengen we in kaart welke werkzaamheden gelinkt aan het project N629 wel door kunnen gaan. En wanneer minimaal groot onderhoud nodig is aan de bestaande weg om deze veilig te houden.

Op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van de N629 U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrievenarchief

Meer informatie & contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Anne van de Donk.

Contact

Fase 2: N629 Dongen - Oosterhout

(Anne) van de Donk
Omgevingsmanager N629