Afbeelding: Visualisatie van de voorlopige plannen voor de N629 tot aan de Westerlaan. 

Waarom

Door de forse toename van verkeer in de afgelopen decennia is de bestaande N629 overbelast geraakt. Het bestaande wegprofiel met vele op- en inritten, is niet geschikt om deze toename te verwerken. Uit onderzoek is gebleken dat er op de bestaande N629 sprake is van problemen met betrekking tot doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling.

Doelen

  • Het verbeteren van de doorstroming ten opzichte van de oude N629.
  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid.
  • Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de N629 en Westerlaan en leefbaarheid in de aanliggende wijken.

Maatregelen

  • Het aanleggen van een nieuwe, ongeveer 4 kilometer lange verbinding tussen het kruispunt Westerlaan/Duiventorenbaan in Dongen en het kruispunt Provincialeweg/Ter Horst bij Oosteind. Er wordt een nieuwe brug aangelegd over het Wilhelminakanaal. Doorgaand verkeer hoeft niet meer over de drukke bestaande N629, waardoor vertragingen afnemen, de verkeersveiligheid toeneemt en de oversteekbaarheid en leefbaarheid verbeterd.
  • Er vindt natuurcompensatie plaats van ruim 13 hectare binnen de gemeentegrenzen van Oosterhout en Dongen. Er wordt een ecologische verbindingszonde ingericht naast het Wilhelminakanaal met waterpartijen, riet- en moeraszones.
  • In het Maaklab en Dromenlab worden verschillende initiatieven uitgewerkt op het gebied van herstel van landschap en het versterken van nieuwe toegankelijke natuur en recreatie. Op deze manier wordt extra kwaliteit toegevoegd aan het gebied rond de N629.

Aanpak

Na het onderzoeken van mogelijke tracés, hebben de provincie, gemeente Oosterhout en gemeente Dongen in 2016 hun voorkeur uitgesproken voor het tracé ‘Bundeling Noord’. Het voorkeurstracé ‘Bundeling Noord’ is uitgewerkt tot een Provinciaal Inpassingsplan en september 2018 door Provinciale Staten vastgesteld.

De Raad van State heeft op 25 november 2020 de 7 ingediende bezwaren op het Inpassingsplan niet ontvankelijk of ongegrond verklaard. Het inpassingsplan is nu onherroepelijk.

Voorbereidende werkzaamheden

In het kader van voorbereidende werkzaamheden van de aanleg van de N629 tussen Dongen en Oosterhout wordt binnenkort begonnen met de sloop van 2 woningen aan de Hoogstraat en een schuur aan Ter Horst. Deze gebouwen liggen onder het beoogde tracé van de nieuwe weg. Voor die nieuwe N629 ligt er al een onherroepelijk provinciaal inpassingsplan (PIP) en de aanbesteding van het werk (N629 en natuur) loopt volop.

Planning

De provincie start binnenkort met de aanbesteding van het werk. Naar verwachting starten de werkzaamheden medio 2023 en zijn deze medio 2025 gereed.

Wanneer

Wat

Maart 2021 Start aanbesteding
Maart 2021-juli 2022 Aanmeldings-, dialoog- en inschrijvingsfase
Augustus 2022 Keuze aannemer, start voorbereidingsfase
Medio 2023 Start werkzaamheden
Medio 2025 Einde werkzaamheden

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief

Contact

Fase 2: N629 Dongen - Oosterhout

(Jeroen) van Bremen
Omgevingsmanager N629

Zie ook