In verband met het tijdelijk stilleggen van het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming (vaak verplicht bij wegenprojecten) moeten we voor het project N629 pas op de plaats maken. De provincie brengt momenteel (mei 2023) de gevolgen van deze pauzering van het project N629 in kaart.

Waarom dit besluit?

In februari gaven we in de nieuwsbrief van dit project al aan dat door de vele ontwikkelingen in het stikstofdossier er nieuwe stikstofberekeningen gedaan zouden moeten worden. Bijvoorbeeld over hoeveel stikstofuitstoot het verkeer op deze nieuwe weg straks heeft en wat hiervan uiteindelijk neerkomt in Natura2000-gebieden. Dit rekenwerk is inmiddels afgerond. Uit de berekeningen blijkt dat de nieuwe N629 zorgt voor een toename van stikstofneerslag op negen Natura2000-gebieden in de omgeving. Hierdoor moeten we volgens de Wet Natuurbescherming (WNB) voor dit project een vergunning aanvragen voordat we kunnen beginnen met het aanleggen van de weg.

In maart bleek echter dat de zogenaamde Natuurdoelanalyses laten zien dat de natuur in de Brabantse Natura2000-gebieden verslechtert. Het bestuur van provincie Noord-Brabant heeft daarom besloten dat de provincie geen nieuwe Wnb-vergunningen meer afgeeft voor projecten waarbij extra stikstof neerkomt in deze gebieden. Dit is dus helaas voor de nieuwe N629 het geval. Daardoor maken we bij dit project voor onbepaalde tijd pas op de plaats. Op dit moment weten we nog niet hoelang dit gaat duren. Dit betekent ook dat voor dit project de geplande aanbesteding om een aannemer voor de werkzaamheden te vinden nu niet doorgaat. 

Hoe nu verder? 

Er zou niet voor niets aan de N629 gewerkt gaan worden. Door de forse toename van verkeer in de afgelopen decennia is de bestaande weg overbelast geraakt. Uit onderzoek blijkt dat er op de huidige N629 sprake is van problemen met betrekking tot doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. We willen benadrukken dat deze problemen onze aandacht blijven houden. De provincie brengt momenteel (mei 2023) de gevolgen van pauzering van het project N629 in kaart. Het is aan het nieuwe provinciebestuur om hier vervolgens besluiten over te nemen.

Daarnaast brengen we in kaart welke werkzaamheden gelinkt aan het project N629 wel door kunnen gaan. En wanneer minimaal groot onderhoud nodig is aan de bestaande weg om deze veilig te houden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat informeren we u hierover middels een nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van de N629 U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrievenarchief

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het onderhoud? Neem dan contact op met omgevingsmanager Anne van de Donk via onderstaande contactgegevens.

Contact

Fase 2: N629 Dongen - Oosterhout

(Anne) van de Donk
Omgevingsmanager N629