Fietspad langs de N625 Lithoijen - Oss

Op dit moment zijn de fietspaden te smal om veilig in beide richtingen te fietsen. Zo is het stuk tussen de rotonde John F. Kennedybaan – Beatrixweg en de komgrens van Oss maar 1,50 meter breed. De aanpassingen komen ook ten goede van het landschap en de flora en fauna.

Maatregelen

  • Verbreden van het fietspad aan de zuidwestelijke kant van de N625. Het fietspad in 2 richtingen wordt 4 meter breed. Het fietspad aan de noordoostelijke kant van de N625 wordt verwijderd.
  • Aanbrengen van een middengeleider bij de oversteek bij de Leijgraafstraat en Pastoor van Weerdstraat. Zo hoeven fietsers niet meer in één keer de weg over te steken.
  • Toegankelijk maken van de bushalte Pastoor de Weerdtstraat voor reizigers met een beperking.
  • Laten opvallen van kruisingen door alleenstaande bomen te planten.
  • Bij-vriendelijk inrichten van de noordoostelijke berm.
  • Natuurvriendelijker inrichten van oevers bij sloten. Er kunnen dan meer soorten planten groeien. Er ontstaat meer beschutting, broedplaatsen en voeding voor bijvoorbeeld vissen en kikkers.

Bestemmingsplan

In 2018 is een planstudie uitgevoerd door de provincie in overleg met de gemeente Oss. Hieruit is als oplossing het verbreden van het fietspad aan zuidwestelijke kant gekomen. Daarna is een bestemmingsplanprocedure uitgevoerd. Op 29 oktober 2020 is er een definitief besluit genomen over het bestemmingsplan ‘N625 Fietspad Oss'

Planning

Eind 2022 hebben we alle benodigde gronden voor de realisatie van het nieuwe fietspad weten te verwerven. Het eerste deel van de werkzaamheden gaan eind augustus 2023 van start. We beginnen dan met al het grondwerk, zoals het graven van de nieuwe sloten en het dempen of aanpassen van de bestaande sloten. Vanwege de samenstelling van de grond (klei) is het nodig deze vervolgens een aantal maanden voor te belasten. Dit is nodig om te voorkomen dat er verzakkingen ontstaan, die het nieuwe fietspad kunnen beschadigen. Het nieuwe fietspad wordt vervolgens in het voorjaar van 2024 gerealiseerd. 

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Of wilt u graag op de hoogte gehouden worden over de laatste ontwikkelingen? Neem dan contact op met Sabine van den Broek, omgevingsmanager N625 via N625@brabant.nl

Contact

N625 Fietspad

S. (Sabine) van den Broek-Nieman