Fietspad langs de N625 Lithoijen - Oss

Waarom dit project?

Op dit moment zijn de fietspaden te smal om veilig in beide richtingen te fietsen. Zo is het stuk tussen de rotonde John F. Kennedybaan – Beatrixweg en de komgrens van Oss bijvoorbeeld maar 1,5 meter breed. De aanpassingen zorgen er voor dat fietsers minder vaak de weg over hoeven te steken. De bermen krijgen planten die bijen aantrekken. 

Wat gaan we doen?

  • We verbreden het fietspad aan de zuidwestelijke kant van de N625. Het fietspad wordt 4 meter breed en wordt 2-richtingverkeer.
  • Het fietspad aan de noordoostelijke kant van de N625 is hiermee overbodig en zullen we verwijderen. De vrijgekomen ruimte gaan we zo inrichten dat het goed is voor bijen.
  • We brengen een middengeleider (vluchtheuvel) aan bij de oversteek bij de Leijgraafstraat en Pastoor van Weerdstraat. Zo hoeven fietsers niet meer in één keer de weg over te steken.
  • We grijpen de werkzaamheden direct aan om de bushalte aan de Pastoor de Weerdtstraat toegankelijk te maken voor reizigers met een beperking: zo kun je straks gelijkvloers instappen. Ook kan de bus straks in beide richtingen in een aparte halte naast de weg stoppen, zodat het overige verkeer door kan rijden.
  • We gaan de bermen langs de weg natuurvriendelijker inrichten. Zo groeien er dan meer verschillende soorten planten, goed voor de bijen.;

Tekening van het deel van de N625 waar gewerkt gaat worden

Planning

Periode Werkzaamheden
Maart – half april 2024 Verlengen duikers / hevelinstallatie 
April – half juni 2024 Aanleg nieuwe fietspad 
April – mei 2024 Aanpassen kruisingen, hoofdrijbaan, bushalte 
Eind mei – half juni 2024 Verwijderen oude fietspad en afwerken bermen 
Half juni 2024 Aanleg nieuwe verlichting 
24 juni 2024  Opening van het fietspad  

Op de hoogte blijven van alle bouw-communicatie? Download dan de Bouwapp van Heijmans op een smartphone. U vindt deze in de Google Playstore (Android) en de Apple Store (IOS)

Tekening en planning reconstructie fietspaden N625

Op 11 september 2023 vond in Dorpshuis Avanti in Lithoijen een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerden. Op deze avond presenteerden wij het project aan de hand van een tekening en een planning van de werkzaamheden. De bestanden hiervan zijn te downloaden onder de ‘zie ook’ kolom onderaan deze pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Of wilt u graag op de hoogte gehouden worden over de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, eerder verzonden nieuwsbrieven vindt u in het archief Of neem contact op met Sabine van den Broek, omgevingsmanager N625 via N625@brabant.nl

Contact

N625 Fietspad Lithoijen - Oss

S. (Sabine) van den Broek-Nieman

Zie ook