Tegelijk met het onderhoud aan het asfalt gaan we de weg veiliger maken. Zo gaan we de N620 op diverse plekken anders inrichten (zie kopje ‘wat gaan we doen’) en kunnen fietsers en voetgangers straks makkelijker en veiliger oversteken. De provincie werkt samen met de gemeente Best en gemeente Son en Breugel aan het ontwerp.

Waarom gaan we dit doen?

Ongeveer iedere 10 jaar heeft een weg groot onderhoud nodig. Door het verkeer slijt het asfalt en daarom gaan we dit vervangen. Zo blijft de weg in goede staat en kan het verkeer snel en veilig door blijven rijden. Bij dit onderhoud gaan we ook een aantal verkeersmaatregelen uitvoeren om knelpunten op te lossen.

Wat gaan we doen? 

Luchtfoto toont wegdelen A, B en C van de N620. Werkzaamheden per wegdeel worden in onderstaande tekst beschreven.

Wegdeel A: Tussen het viaduct A2 bij Best en de Achterste Kampweg:

Op dit deel van de N620 blijft de maximumsnelheid 60 km/uur.

 • De fietsstroken krijgen rood asfalt.
 • Bij kruisingen met wegen en fietspaden leggen we zogenaamde ‘verkeersplateaus’ aan. Dit zijn drempels (of visuele drempels) die het verkeer afremmen.
 • Om het verkeer op een aantal plaatsen beter zicht te geven, gaan we bij een aantal uitritten enkele bomen kappen. Sommige bomen staan bovendien te dicht op de weg, waardoor het niet veilig is. Deze zullen we ook weghalen.
 • We vervangen de lantaarnpalen.

Voor iedere boom die we gaan kappen zoeken we een andere plek om een nieuwe boom terug te planten. Dit kan langs de N620 zijn (als dat veilig kan), of ergens anders in de gemeente Best.

Wegdeel B: Tussen de Schietbaanlaan en de Hoberglaan:

 • We verlagen de maximumsnelheid van 80 km/uur naar 60 km/uur.
 • Bij de kruispunten komen verkeersplateaus. Op deze plekken maken we een vluchtheuvel tussen de rijbanen zodat overstekende fietsers in twee fases veilig over kunnen steken.
 • Bij een aantal kruisingen kappen we bomen zodat het zicht beter wordt.
 • Sommige bomen staan te dicht op de weg, waardoor het niet veilig is. Deze zullen we weghalen.We vervangen de lantaarnpalen.

Voor iedere boom die we gaan kappen zoeken we een andere plek om een nieuwe boom terug te planten.

Wegdeel C: tussen de Hoberglaan en de aansluiting met de A50

 • De maximumsnelheid blijft 80 km/u. Zo kan het verkeer op dit drukste deel van de weg goed door blijven rijden.
 • We vervangen de lantaarnpalen.
 • In de oorspronkelijke plannen wilden we de kruising met de Hoberglaan anders inrichten. Dit bleek alleen niet veilig genoeg te zijn voor fietsers. Daarom hebben we het ontwerp aangepast. De vorm van de kruising blijft gelijk, maar in het nieuwe ontwerp krijgt het kruisende fietspad rood asfalt om te laten zien dat fietsers hier voorrang hebben. Ook verlagen we de snelheid op dit kruispunt, zodat het er veiliger wordt. Richting Best gaat vanaf deze kruising de maximumsnelheid omlaag van 80 km p/u naar 60 km p/u.

Aanpak

Na diverse onderzoeken, studies en gesprekken met belanghebbenden is er in 2020 een principeplan opgesteld. Ingenieurs & Adviesbureau Cleverland heeft dit plan, na o.a. verdere gesprekken met belanghebbenden, verwerkt tot een definitief ontwerp. U vindt het ontwerp hier. Voor een aantal plekken maakten zij ook een schets van voor en na. De input uit de gesprekken is zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. De volgende fase is het contracteren van een aannemer die het werk uit zal gaan voeren.

Planning

Onderstaande planning is onder voorbehoud.

Wanneer Wat
4e kwartaal 2023 Start aanbesteding om aannemer te contracteren.
1e kwartaal 2024 Voorbereiding uitvoering
10 april 2024 Informatieavond
2e kwartaal 2024

Start uitvoering

Meer informatie of vragen?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? En geïnformeerd blijven over bijvoorbeeld inspraak- of en informatieavonden? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van dit project Eerder verzonden nieuwsbrieven kunt u teruglezen in het nieuwsbriefarchief

 

Contact

N620 Best en Son

M. (Mark) Ceelen

Zie ook