wegenkaartje groot onderhoud N620 Best en Son

Tegelijk met het onderhoud aan het asfalt, wordt de weg veiliger ingericht en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. De provincie werkt samen met de gemeente Best en gemeente Son en Breugel aan het ontwerp. 

Waarom

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de 10 jaar nodig als gevolg van slijtage aan de asfaltlaag. Door vervanging van het asfalt blijven onze wegen in goede conditie. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst. Naast het vervangen van het asfalt worden verkeersmaatregelen uitgevoerd om knelpunten op te lossen.

Doelen

 • Het technisch optimaal laten functioneren van de weg gedurende een periode van tenminste 10 jaar.
 • Het oplossen van verkeerskundige problemen en verbeteren van de verkeersveiligheid.
 • Zorgen voor voldoende veilige oversteeklocaties voor fietsers en voetgangers.

Maatregelen

Wegdeel A: komgrens Best en de Achterste Kampweg:

 • De snelheidslimiet blijft 60 km/uur.
 • De bestaande wegbreedte blijft gelijk.
 • De fietssuggestiestroken worden opnieuw aangelegd in rood asfalt.
 • Er komen verkeersplateaus bij aansluitende wegen en fietspaden.
 • Er worden bij uitritten bomen gekapt om beter zicht te creëren.
 • Waar de berm te krap is voor veilig rijden worden er, mits noodzakelijk, ook bomen gekapt.
 • Er wordt gezocht naar locaties om voor iedere gekapte boom  een nieuwe boom terug te planten.
 • De openbare verlichting wordt vervangen.

Wegdeel B: Achterste Kampweg en de Hoberglaan:

 • De snelheidslimiet wordt verlaagd van 80 km/uur naar 60 km/uur.
 • De bestaande wegbreedte blijft gelijk.
 • Er komen verkeersplateaus bij de kruispunten, met een middenberm tussen de rijbanen zodat overstekende voetgangers en fietsers in twee fasen veilig kunnen oversteken.
 • Er worden bij kruisingen bomen gekapt om beter zicht te creëren.
 • Waar de berm te krap is voor veilig rijden worden er, mits noodzakelijk, ook bomen gekapt.
 • Er wordt gezocht naar locaties om voor iedere gekapte boom  een nieuwe boom terug te planten.
 • De openbare verlichting wordt verbeterd. 

Wegdeel C: tussen de Hoberglaan en de aansluiting met de A50:

 • De snelheidslimiet blijft 80 km/uur.
 • Bij de T-aansluiting Bestseweg - Hoberglaan wordt de doorgaande route verlegd naar de Hoberglaan waardoor het vrachtverkeer tussen de A50 en het bedrijventerrein voorrang heeft;.
 • De openbare verlichting wordt verbeterd.

Aanpak

Het project bestaat uit het finaliseren van het principeplan, als resultaat van de planstudie, tot een Definitief Ontwerp met de benodigde onderzoeken. Het principeplan is in 2020 opgesteld en bevat nog enkele aanvullende (kleinschalige) ontwerpopgaves welke door Ingenieurs & Adviesbureau Cleverland verder worden uitgewerkt. In de planstudiefase hebben er gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden. De input uit deze gesprekken is zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. In deze projectfase gaat Cleverland, namens de provincie Noord-Brabant, verder in gesprek met belanghebbenden om zo het plan te kunnen finaliseren.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Binnenkort kunt u zich op deze website aanmelden voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over wanneer er inspraak mogelijk is, bijvoorbeeld bij een informatieavond. 

Planning

Wanneer Wat
Q2-Q3 2022 Opstellen opdracht voor ingenieursbureau
Q1-Q2 2023 Voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken
Q3 2023 Start aanbesteding
Q4 2023
Q1 2024
Voorbereiding uitvoering
Q2 2024 Start uitvoering
NB. planning is onder voorbehoud

Contact

N620 Best en Son

M. (Mark) Ceelen