Tracé N389 Etten-Leur - Zevenbergen

Zo komt er een nieuwe rotonde op de plaats van de kruising Zevenbergseweg / Strijpenseweg. Ook vervangen we de brug over de Mark en pakken we het fietspad langs de N389 aan. Samen met het waterschap kijkt de provincie welk onderhoud en eventueel welke aanpassingen er aan de sloten naast de weg plaats moeten vinden.

Waarom dit project

Ongeveer iedere tien jaar heeft een weg groot onderhoud nodig. Dit omdat de conditie van het asfalt tijdens zo’n periode in kwaliteit afneemt. Door het asfalt te vervangen blijft de weg in goede conditie. Op het moment dat groot onderhoud nodig is, bekijkt de provincie meteen wat er nog meer moet gebeuren.

Wat gaan we doen

Om te bepalen wat er precies moet gebeuren, heeft de provincie enige tijd geleden samen met een ingenieursbureau een zogenaamde planstudie uitgevoerd. Uit deze studie blijkt onder andere dat we de aansluiting Zevenbergseweg met de Strijpenseweg beter kunnen ombouwen naar een rotonde. Ook de brug over de Mark is toe aan onderhoud. En op sommige delen van het fietspad langs de N389 blijft geregeld water staan. Zeker wanneer dit water bevriest wordt het wegdek gevaarlijk glad. De provincie wil dit in de toekomst voorkomen.

Een overzicht van de maatregelen:

 • De N389 krijgt een nieuwe laag asfalt. Daar waar nodig vervangen we de fundering.
 • Het fietspad wordt deels verlegd. Zo komt er 1 fietspad aan de westzijde van de N389 voor fietsverkeer in beide richtingen. Zo hoeven fietsers minder vaak over te steken en dat komt de veiligheid ten goede.
 • De kruising van de Zevenbergseweg en de Strijpenseweg krijgt een rotonde.
 • De aanleg van een nieuwe brug over de Mark voor de hoofdrijbaan. De oude brug gaan we hergebruiken voor het nieuwe fietspad.
 • De weg krijgt houten geleiderails (‘vangrails’) op die plekken waar obstakels te dicht op de rijbaan staan.
 • We leggen middengeleiders (‘vluchtheuvels’) aan op de bestaande kruisingen van de N389 met de Boutweg en de N389 met de Zuiddijk. Zo kunnen fietsers veilig in 2 etappes oversteken.
 • Het aanpassen van de groeninrichting. We vervangen de zieke bomen en op een aantal plekken planten we een haag. Daarnaast gaan we de bermen zo inrichten dat er verschillende planten en grassen groeien, wat beter is voor diversiteit van de natuur.
 • Vooruitlopend op het werk legt het Waterschap al 2 extra faunatunnels onder de weg aan. De bestaande tunnels krijgen een onderhoudsbeurt. Op die plekken waar een hek/raster mist, plaatsen we deze.
 • De sloten en vaarten naast de weg krijgen ook een onderhoudsbeurt.
 • De bushaltes langs de N389 worden voorzien van een zogenaamde haltekom. Dit is een verharde strook naast de weg, zodat als de bus bij een halte stopt het verkeer er gewoon langs kan rijden.
 • De kruisingen en bushaltes worden voorzien van verlichting. Daarnaast vernieuwen we waar nodig de bewegwijzering. Ook verleggen we de kabels en leidingen, zodat deze makkelijker toegankelijk zijn als deze onderhouden moeten worden.
 • We doen onderzoek naar eventuele verontreinigingen. Waar nodig zullen we dit saneren.

Aanpak

De provincie Noord- Brabant heeft in juni 2019 samen met een ingenieursbureau een zogenaamde planstudie gedaan. Zo’n planstudie beschrijft verschillende onderzoeken en komt met mogelijke oplossingen voor de gevonden problemen. Uit de studie kwam één voorkeursalternatief naar voren. In April 2022 is de provincie samen met ingenieursbureau Anteagroup begonnen met het uitwerken van het voorkeursalternatief naar een voorontwerp. Ook zijn er onderzoeken gestart (denk aan archeologie, onontplofte oorlogsresten, maar ook naar de fundering van de weg) en pijlbuizen gezet om water in de grond te monitoren. Allemaal noodzakelijke zaken zodat straks de aannemer zijn werk goed kan doen.

Planning

Het concept voorontwerp is klaar. Op 5 juli 2023 is er een inloopbijeenkomst voor de mensen en bedrijven in de buurt. Na deze bijeenkomst zijn de voorontwerpen ook terug te vinden op deze site. Begin 2024 volgt de aanbesteding om een aannemer te vinden die het werk uit zal gaan voeren. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2025 helemaal klaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het onderhoud? Neem dan contact op met omgevingsmanager Greetje Boezeman via onderstaande contactgegevens.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrieven archief.

 

Contact

N389 Etten-Leur - Zevenbergen

G. (Greetje) Boezeman
Omgevingsmanager N389

Zie ook