Tracé N389 Etten-Leur - Zevenbergen

Zo komt er een nieuwe rotonde op de plaats van de kruising Zevenbergseweg / Strijpenseweg. De brug over de Mark wordt vervangen en het fietspad langs de N389 wordt aangepakt. Samen met het waterschap kijkt de provincie welke aanpassingen in de waterhuishouding er nodig zijn.

Waarom

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de tien jaar nodig als gevolg van slijtage van het asfalt. Door het asfalt te vervangen blijft de weg in goede conditie. Op het moment dat groot onderhoud nodig is, bekijkt de provincie meteen wat er nog meer moet gebeuren. Het moet duidelijk zijn welke verbeteringen er nodig zijn en op welke plaatsen onderhoud nodig is. Daarom voerde de provincie samen met een ingenieursbureau een planstudie uit. Uit de planstudie komt onder andere naar voren dat de kruising Zevenbergseweg -Strijpenseweg wordt omgebouwd naar een rotonde. Ook de brug over de Mark is toe aan onderhoud. Op sommige delen van het fietspad langs de N389 blijft geregeld water staan. Zeker wanneer dit water bevriest wordt het wegdek gevaarlijk glad. De provincie wil dat in de toekomst voorkomen. 

Maatregelen

  • Reconstructie van het wegdek van de hoofdrijbaan en fietspaden. 
  • De aanleg van een rotonde op de kruising van de N389 met de Zevenbergseweg en de Strijpenseweg.
  • De aanleg van een nieuwe brug over de Mark.
  • Het aanbrengen van houten geleiderails (vangrails).
  • Het aanbrengen van middengeleiders op de bestaande kruisingen van de N389 met de Boutweg en de N389 met de Zuiddijk.
  • Het aanpassen van de groeninrichting.
  • Het aanpassen van faunavoorzieningen.
  • Het aanpassen van watergangen en/of de waterhuishouding daaromheen.
  • Het aanpassen van wegmeubilair, verlichting, kabels en leidingen en bewegwijzering.
  • Onderzoek doen naar eventuele verontreinigingen, en wanneer nodig ook saneren.

Aanpak

De provincie Noord- Brabant heeft in juni 2019 samen met een ingenieursbureau een planstudie opgeleverd. De planstudie beschrijft verschillende onderzoeken en stelt mogelijke oplossingen voor. Uit de studie kwam één voorkeursalternatief naar voren. Nu is de contractfase begonnen. In deze fase zoekt de provincie een ingenieursbureau voor het uitwerken van het voorkeursalternatief en het voorbereiden van de uitvoering. 

Planning

Begin 2022 zal een ingenieursbureau het ontwerp tekenen, vergunningen organiseren en het realisatiecontract opstellen. Eind 2023/ begin 2024 moet vervolgens de aanbesteding van het realisatiecontract en de gunning ervan plaatsvinden. Daarna begint een aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de N389 eind 2025 helemaal klaar.

Contact

N389 Etten-Leur - Zevenbergen

G. (Greetje) Boezeman
Omgevingsmanager N389

Zie ook