Deze video gaat over N285 randweg Zevenbergen
Mediaspeler laden...

Waarom dit project?

Door de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk en uitbreidingsplannen van Zevenbergen zal het drukker worden op de provinciale weg N285. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken en Zevenbergen leefbaar te houden, leggen de provincie en de gemeente Moerdijk een noordelijke randweg aan. 

Volgens de nieuwste richtlijnen mag bij het uitvoeren van een project en in de eindsituatie geen extra stikstof terechtkomen in de Natura-2000 gebieden in de buurt. Aannemer Mourik heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe we dit voor dit project voor elkaar kunnen krijgen. Door een combinatie van het gebruiken van schonere machines en een langere bouwperiode kunnen we pieken in stikstofneerslag voorkomen. Nu dit gelukt is, is er een nieuwe fase aangebroken. Mourik Infra is aan de slag gegaan met de uitwerking van het ontwerp van de nieuwe randweg. De vernieuwde planning vindt u verderop op deze pagina.

Wat gaan we doen?

Op deze interactieve kaart ziet u hoe de Noordelijke randweg er uit zal komen te zien.

In het kort:

  • De randweg loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen. Je mag hier straks 80 km per uur rijden.
  • We bouwen 2 nieuwe rotondes.
  • De westelijke rotonde sluit de randweg aan op de huidige provinciale weg N285
  • Via de middelste rotonde kan straks een nieuw te ontwikkelen wijk de randweg op.
  • De bestaande oostelijke rotonde verbindt de randweg met de provinciale weg N285 en de Oostrand (N389).
  • We bouwen een viaduct over de spoorlijn Lage Zwaluwe- Roosendaal.
  • De randweg gaat via een halfverdiepte tunnel onder de Achterdijk door.
  • Er komt een brug over de Roode Vaart.

Planning N285 op hoofdlijnen

Wanneer Wat
Juli 2023 Definitieve gunning aannemer en start voorbereiding realisatie.

Oktober 2023 –
December 2023

Onderzoek naar de bodemopbouw binnen het projectgebied en het uitvoeren van kapwerkzaamheden.
Oktober 2023 –
Augustus 2024

Uitwerking van het ontwerp van de nieuwe randweg.
Vanaf Augustus 2024: Start eerste bouwwerkzaamheden.

Juli 2027 Opening Noordelijke Randweg Zevenbergen.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrieven archief

Contact

N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

A. (Anne) van de Donk
Omgevingsmanager N285 Noordelijke Randweg Zevenbergen

Zie ook