Deze video gaat over N285 randweg Zevenbergen
Mediaspeler laden...

Waarom dit project?

Door de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk en uitbreidingsplannen van Zevenbergen zal het drukker worden op de provinciale weg N285. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken en Zevenbergen leefbaar te houden, leggen de provincie en de gemeente Moerdijk een noordelijke randweg aan. 

Volgens de nieuwste richtlijnen mag bij het uitvoeren van een project en in de eindsituatie geen extra stikstof terechtkomen in de Natura-2000 gebieden in de buurt. Aannemer Mourik heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe we dit voor dit project voor elkaar kunnen krijgen. Door een combinatie van het gebruiken van schonere machines en een langere bouwperiode kunnen we pieken in stikstofneerslag voorkomen.

Wat gaan we doen?

Op deze interactieve kaart ziet u hoe de Noordelijke randweg er uit zal komen te zien.

In het kort:

  • De randweg loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen. Je mag hier straks 80 km per uur rijden.
  • We bouwen 2 nieuwe rotondes.
  • De westelijke rotonde sluit de randweg aan op de huidige provinciale weg N285
  • Via de middelste rotonde kan straks een nieuw te ontwikkelen wijk de randweg op.
  • De bestaande oostelijke rotonde verbindt de randweg met de provinciale weg N285 en de Oostrand (N389).
  • We bouwen een viaduct over de spoorlijn Lage Zwaluwe- Roosendaal.
  • De randweg gaat via een halfverdiepte tunnel onder de Achterdijk door.
  • Er komt een brug over de Roode Vaart.

Planning N285 op hoofdlijnen

Wat Wanneer
Juli 2023 Selectie aannemer (Definitieve gunning) en start voorbereiding realisatie 
Juni 2027 Oplevering werk 

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrieven archief

Contact

N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

A. (Anne) van de Donk
Omgevingsmanager N285 Noordelijke Randweg Zevenbergen

Zie ook