Deze video gaat over N285 randweg Zevenbergen
Mediaspeler laden...

De provincie en de gemeente Moerdijk werken samen om de randweg te realiseren. Op deze interactieve kaart is goed te zien hoe de Noordelijke randweg wordt ingepast in de omgeving. Aanleg kan pas geschieden als grondverwerving rond is. Naar verwachting zal de grondverwerving in het 3e kwartaal van 2021 afgerond zijn.

De aanbesteding voor de Noordelijke Randweg start in september 2021. Vanaf dat moment kunnen aannemers starten met het opstellen van een plan wat voldoet aan de eisen die de provincie Noord-Brabant samen met de gemeente Moerdijk stelt.

Werkzaamheden

 • De randweg wordt een 80km weg en loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen.
 • Er komen in totaal 3 rotondes:
  • de westelijke rotonde sluit de randweg aan op de provinciale weg N285
  • de middelste rotonde maakt ontsluiting mogelijk voor een te ontwikkelen gebied binnen Zevenbergen Noord.
  • De bestaande oostelijke rotonde verbindt de randweg met de provinciale weg N285 en de Oostrand (N389).
 • Er komt een brug over de Roode Vaart
 • Er wordt een halfverdiepte onderdoorgang gemaakt bij de Achterdijk 
 • En er komt een viaduct over de spoorlijn Lage Zwaluwe- Roosendaal.

Planning N285 op hoofdlijnen

Wanneer Wat
 2017/2018  Bestemmingsplanprocedure (inclusief bezwaar en beroep)
 24 april 2019  Bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.
 2018 - 2021  Grondwerving en voorbereiden aanbesteding
 September 2021  Start aanbesteding
 September 2021 - Maart 2022  Informatie-overdracht en opstellen aanbiedingen
 April - Juni 2022  Beoordelen ingekomen aanbiedingen en voorlopige gunning 
 Juli - Oktober 2022  Nadere uitwerking en detaillering door aannemer 
 November 2022  Definitieve gunning en start realisatie 
 2025/2026  Oplevering werk 

Contact

N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

A. (Anne) van de Donk
Omgevingsmanager N285 Noordelijke Randweg Zevenbergen

Zie ook