Het doel van deze planstudie is om een voorkeursalternatief te ontwikkelen waarmee de weg voor de komende 10 jaar in goede conditie en verkeersveilig blijft. Dat gebeurt samen met de omgeving. Op die manier wordt onderzocht of met kleine verkeersmaatregelen een oplossing kan worden geboden aan huidige knelpunten.

Besluit en uitvoering

In oktober 2020 stelt de provincie de planstudie vast. In november 2020 wordt er een digitale bijeenkomst georganiseerd waar het voorkeursalternatief gepresenteerd wordt.

Klankbordgroepen

Op 1 oktober 2019 vond de eerste inloopbijeenkomst plaats. Hier zijn betrokkenen en belangstellenden geïnformeerd over het proces van de planstudie. Daarnaast zijn knelpunten en wensen opgehaald bij geïnteresseerden. Tijdens de inloopbijeenkomst was er voor belangstellenden ook gelegenheid zich aan te melden voor de klankbordgroep.

In het vervolg op de inloopbijeenkomst zijn 3 klankbordgroepen samengesteld: voor Langeweg, Drimmelen en Moerdijk. In overleg met de gemeenten zijn vertegenwoordigers uit de omgeving geselecteerd die het gebied vertegenwoordigen. Hierbij is gekeken naar een evenwichtige samenstelling van belangen, van landbouw en bewoners tot fietsers en groen.
Elke klankbordgroep komt 3 keer samen:

  • in oktober 2019 was de 1e bijeenkomst, om de bestaande knelpunten te inventariseren en te onderzoeken welke wensen er spelen in de omgeving van de N285. 
  • in januari/februari 2020, om de mogelijke oplossingsvarianten te bespreken.
  • de klankbordbijeenkomst in maart 2020 is geannuleerd vanwege de maatregelen rond het coronavirus; in mei vond digitaal de 3e bijeenkomst plaats waar het voorkeursalternatief is besproken.    

Zie ook