Kruising N285 Klundert Wagenberg

Waarom dit project?

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de tien jaar nodig als gevolg van slijtage aan de asfaltlaag. Door vervanging van het asfalt blijven de provinciale wegen in goede conditie. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst. Naast het vervangen van het asfalt voeren we diverse verkeersmaatregelen uit om zo de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren en knelpunten op te lossen. Ook kijken we meteen hoe we op die plekken waar we aan de slag gaan het groen beter kunnen laten ontwikkelen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van essentaksterfte waarbij het wenselijk is om andere boomsoorten aan te planten. 

Wat gaan we doen?

Overzichtskaart belangrijkste maatregelen N285 Klundert - Wagenberg

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen (zie voor de locatie van de nummers het kaartje hierboven):

 1. Aansluiting met de A59 bij Wagenberg: we verbeteren de doorstroming van het verkeer door bij de verkeerslichten een extra rijstrook aan te leggen. Zo scheiden we linksafslaand verkeer richting de A59 van het doorgaande verkeer richting Breda.
 2. Voshil (Wagenberg): de hier geplande maatregel is komen te vervallen.
 3. Vogelstraat (Wagenberg): Verkeer kan hier straks de N285 niet meer oversteken, zodat het veiliger wordt.
 4. Hoevenseweg (Wagenberg)– Hier komt een middengeleider (‘vluchtheuvel’), zodat fietsers en bromfietsers in 2 fases over kunnen steken. Dit is veiliger omdat er op die manier ruimte is om te wachten tot de andere rijbaan vrij is. Ook verbeteren we de aansluiting met de Zwaluwse Pootweg en Hoevenseweg.
 5. Eerste weg (parallelweg noordzijde, Zevenbergsche Hoek) – We leggen hier passeerhavens op de parallelweg aan. Zo kunnen auto’s en vrachtverkeer elkaar makkelijker passeren. Ook komt hier tussen de N285 en de parallelweg een grondwal. Dit is ter vervanging van de bomenrij die het dichtste op de weg staat. Ook voorkomt het dat auto’s door de berm van parallelweg naar de N285 rijden of omgekeerd.
 6. Tankstation Argos (Zevenbergsche Hoek)– Hier komt een scheiding tussen de rijstroken, ter vervanging van de paaltjes die er nu staan. Ook komt er zo ruimte door een voorsorteervak om vanaf het tankstation richting Zevenbergen af te slaan.
 7. Viaduct met de A16 – We leggen tussen de parallelweg en de N285 een grondwal aan, zodat verkeer niet meer door de tussenberm kan rijden.
 8. Langeweg-dorp – Bij de Kloosterlaan leggen we een rotonde aan. In de bebouwde kom brengen we de maximum snelheid omlaag naar 60 km/u.
 9. Galgenweg (Zevenbergen)– We verbeteren de aansluiting met de parallelweg. Op de N285 leggen we een middengeleider (‘vluchtheuvel’) aan, zodat fietsers en bromfietsers veilig in 2 fases over kunnen steken.
 10. Dikkendijk (Zevenbergen) – Ook hier komt een middengeleider zodat fietsers en bromfietsers veilig in 2 fases over kunnen steken. Ook verbeteren we de aansluiting van de fietspaden met de Dikkendijk.
 11. A17 Oost – We passen de rijstroken bij de rotonde aan, zodat het verkeer beter doorstroomt.
 12. A17 West – We passen de fietspaden zo aan dat de snelheid van de overstekende (brom)fietsers langzamer wordt en zij beter zicht krijgen op het kruisende verkeer.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant heeft samen met de gemeenten Moerdijk en Drimmelen tussen september 2019 en oktober 2020 een planstudie uitgevoerd. Tijdens zo’n studie onderzoeken we hoe we de problemen die op en langs de provinciale weg spelen het beste op kunnen lossen. Dit gebeurt samen met klankboordgroepen, waar bewoners, wijkverenigingen en organisaties op het gebied van landbouw, natuur en mobiliteit kunnen meepraten.

Uit deze fase is een voorkeursalternatief gekomen. Hier staan de belangrijkste knelpunten in met de oplossingen (zie hierboven onder ‘Wat gaan we doen’). Op basis van dit voorkeursalternatief maken we nu een voorlopig ontwerp. Deze is bijna af. Ook dit ontwerp gaan we afstemmen met de klankbordgroepen/belanghebbenden. Daarna selecteren we een aannemer die het werk uit gaat voeren.

Planning

2023
 •  Uitvoeren laatste grondonderzoeken
 • Afronden voorontwerp
 • Opstarten procedure om af te wijken van het huidige bestemmingsplan Ruimtelijke procedures (doorlopend in 2024)
2024
 • Opstellen contract voor de werkzaamheden
 • Selecteren aannemer (via een aanbesteding) 
2025
 • Start werkzaamheden
2026
 • Project gereed

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

 

Contact

N285 Klundert - Wagenberg

C. (Charlotte) Nooijen
Omgevingsmanager N285 Klundert - Wagenberg

Zie ook