Indicatief traject SFR Dorst-Rijen

De gemeenten Tilburg en Gilze en Rijen waren eind 2021 klaar met de aanleg van het deel van het fietspad tussen Tilburg en het centrum van Rijen. Het deel van Breda tot Rijen volgt de komende jaren. Dat gedeelte van de route loopt parallel aan de N282, tot aan de Broodbaan. Via de Broodbaan komt de snelfietsroute in Rijen uit. Dit stuk van de fietsroute legt de provincie aan. De provincie past ook het bestaande fietspad aan, dat tussen de kruising van de N282 met de Broodbaan en de kruising van de N282 met de Heideweg ligt.

Waarom

De provincie legt samen met de betrokken gemeenten door heel Brabant snelfietsroutes aan. Een snelfietsroute is een fietspad zonder veel bochten en obstakels. Fietsers krijgen er zo veel mogelijk voorrang en hebben weinig hinder van ander verkeer. Het gaat dus niet om hard fietsen, maar om gemakkelijk doorfietsen. Hierdoor kunnen mensen veilig en prettig van de ene plaats naar de andere fietsen. Door de aanleg van een snelfietsroute wil de provincie bereiken dat haar inwoners vaker de fiets pakken. Dit is niet alleen gezond, maar het is ook beter voor het milieu. Daarnaast vermindert het aantal files en verbetert de bereikbaarheid van plaatsen in Noord-Brabant. 

Maatregelen

* Het verbreden en verbeteren van de bestaande fietsverbinding vanaf Breda tot de kruising van de N282 met de Broodbaan
* Het aanleggen van een fietspad op de Broodbaan
* Het aanpassen van de fietspaden tussen de Broodbaan  en de kruising van de N282 met de N631
* De aanleg van een extra aansluiting op de N282 ten westen van Dorst

Aanpak

Afspraken tussen de provincie en gemeenten over de aanleg van de snelfietsroute F58 tussen Tilburg en Breda zijn in september 2019 vastgelegd in een bestuursovereenkomst. In de zomer van 2021 zijn de verschillende eisen en wensen voor het deel langs de N282 tussen Rijen en Breda besproken met gemeenten, rijksoverheid, het waterschap, de fietsersbond en het platform Dorst. In juli 2021 is een planstudie gestart om mogelijke varianten te onderzoeken en de nodige maatregelen te bepalen

Planning

De planfase is inmiddels afgerond. We verwachten eind 2023 een ingenieursbureau te kunnen selecteren, dat vervolgens aan de slag kan met de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Snelfietsroutesbrabant.nl
Verzonden nieuwsbrieven zijn terug te lezen in ons nieuwsbrieven archief

Contact

Snelfietsroute F58

C. (Charlotte) Nooijen
Omgevingsmanager N282 / F58

Zie ook