In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Daarom heeft ingenieursbureau Arcadis in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzocht hoe het verkeer op delen van de N272 en N615 zich de komende 20 tot 30 jaar gaat ontwikkelen. Hierbij zijn verschillende knelpunten gevonden en oplossingen onderzocht. Op de website wegen.brabant.nl/n272-n615 vindt u de oplossingen die als beste uit het onderzoek komen.

Inwoners denken mee

De provincie Noord-Brabant, gemeente Laarbeek en gemeente Gemert-Bakel nodigen inwoners uit om mee te denken over de plannen. Naast de feiten uit het onderzoek telt namelijk ook de mening van inwoners mee bij de uiteindelijke keuze voor het plan. Inwoners konden tot 29 maart 2021 via de website op stellingen reageren of een reactie achterlaten bij de verschillende locaties. Bekijk de resultaten en lees reacties van anderen terug: wegen.brabant.nl/n272-n615.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Bij de keuze voor het definitieve Voorkeursalternatief door gemeenten en de provincie worden de reacties meegenomen in de afweging. Dit betekent niet dat alle reacties ook worden overgenomen. Dit is altijd een afweging van alle belangen.
Nadat het Voorkeursalternatief is vastgesteld, gaat de provincie een besluit nemen over welke maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en wanneer. Dit is onder andere afhankelijk van alle plannen die er in de provincie zijn en het beschikbare budget.

Contact

N272/N615 Beek en Donk - Gemert

S. (Sabine) van den Broek-Nieman
Omgevingsmanager N272/ N615

Zie ook