Rotonde N272 Beek en Donk

In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Daarom heeft ingenieursbureau Arcadis in 2021 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzocht hoe het verkeer op delen van de N272 en N615 zich de komende 20 tot 30 jaar gaat ontwikkelen. Hierbij zijn verschillende knelpunten gevonden en oplossingen onderzocht. Eind 2022 heeft de provincie in overleg met gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel besloten voorlopig alleen de N272 aan te pakken. Het traject loopt vanaf de rotonde met de N279 tot aan de rotonde met de N605. 

Vervolg

De plannen die de provincie op basis van gesprekken met de gemeenten en de ideeën van omwonenden heeft gemaakt, zijn vastgelegd in een zogenaamd voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA is eind 2021 vastgesteld. Eind 2022 is een nieuw projectteam aangesteld om het project uit te voeren. Een nieuwe versie van het verkeersmodel (BBMA2022) en ontwikkelingen binnen de gemeente Gemert maken dat het VKA nog een keer goed bekeken wordt. Ook de aansluiting met de snelfietsroutes naar Eindhoven en Helmond verdienen een goede plek in het ontwerp. Het projectteam neemt tot de zomer van 2024 de tijd om het VKA, waar mogelijk, te verbeteren en opnieuw vast te stellen. Bij wijzigingen vragen wij mensen uit de omgeving van de N272 nogmaals om hun mening.

Meer informatie

Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief, het nieuwsbriefarchief en de projectwebsite www.wegen.brabant.nl 

Planning

  • Najaar 2024: vastgesteld VKA+.
  • Najaar 2024 – eind 2025: uitgewerkt wegontwerp en uitvoeren van alle benodigde onderzoeken (zoals bodem-, archeologisch, explosieven onderzoek etc.).
  • Begin 2026: ontwerp definitief, start voorbereiding, start aankoop benodigde gronden en regelen van vergunningen e.d..
  • Begin 2027: start aanbesteding.
  • Na de zomer 2027: werk gegund en start voorbereiding van de uitvoering.
  • Ca. 2028/2029: doorlooptijd uitvoering.

Contact

N272 Beek en Donk - Gemert

S. (Sabine) van den Broek-Nieman
Omgevingsmanager N272

Zie ook