Deze video gaat over Animatie aanpak N270
Mediaspeler laden...

Waarom dit project

De N270 is de gevaarlijkste provinciale weg in Brabant waarop veel, soms dodelijke, ongelukken plaatsvinden. De snelheid ligt gemiddeld hoog; er zijn onveilige kruispunten met zijwegen; veel opritten komen direct op de hoofdrijbaan; de bestaande bushaltes voldoen niet aan de eisen voor bijvoorbeeld toegankelijkheid; landbouwverkeer maakt gebruik van de hoofdrijbaan en er is hinder door veel geluid voor de omwonenden. Ook voldoet de aansluiting bij Walsberg niet meer aan de huidige richtlijnen voor verkeersveiligheid.

Wat gaan we doen

De herinrichting van de N270 vindt plaats tussen km 25.3 en 30.0 en bestaat uit een aantal onderdelen.

  • De aanleg van 3 kruispunten met verkeerslichten ter hoogte van de Oude Graaf/Riet, Nachtegaalweg en bij de Limburgse grens.
  • De aanleg van parallelwegen, zodat opritten van huizen, bedrijven en boerderijen niet meer direct op de hoofdrijbaan uitkomen.
  • Het plaatsen van geluidsschermen.
  • Verbetering van fietspaden en –voorzieningen.
  • De aanleg van 6 bushaltes die beter toegankelijk zijn.
  • De aanleg van faunapassages over en onder de weg.
  • Het uitvoeren van onderhoud aan de hoofdrijbaan.
  • Vernieuwen van de openbare verlichting en wegwijzers.
  • Kap en herplant van bomen.

Aanpak aannemer Strukton Civiel 

In april 2022 heeft de provincie aannemer Strukton Civiel gekozen om het project uit te voeren. Strukton zal niet alleen technische werkzaamheden uitvoeren, maar ook rekening houden met de omgeving en duurzaamheid. Ze gaan omwonenden, weggebruikers en andere belanghebbenden betrekken bij het project. Ook willen ze de CO2-uitstoot van het project verminderen door gerecycled asfalt te gebruiken en slimme asfaltconstructies toe te passen.

Planning

Stikstof: nieuwe globale planning

Het werk aan de N270 tussen Deurne en de Limburgse grens was al in uitvoering, maar lag vanwege de problematiek rondom stikstof stil. Begin mei 2023 besloten Gedeputeerde Staten dit project weer op te starten en verder uit de voeren.

Het project lag stil vanwege de veranderde regels voor Wnb-vergunningen op gebied van natuurbescherming en stikstof Kort samengevat: een project kan alleen maar uitgevoerd worden als het niet leidt tot neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden. In dit geval in de Deurnsche– en Mariapeel. Dit geldt zowel tijdens de aanleg als tijdens het gebruik van de weg. Deze eis kwam pas nadat de aannemer Strukton Civiel al enkele maanden met de werkzaamheden bezig was. 

In opdracht van de provincie heeft Strukton onderzocht welke maatregelen nodig zijn om geen neerslag van stikstof te hebben op de Deurnsche– en Mariapeel. Door meer elektrische machines en schonere fossiele machines in te zetten, door een andere fasering van de werkzaamheden en doordat stikstofruimte binnen het project benut kon worden is het gelukt om bij de aanleg geen neerslag van stikstof te hebben. Bij dit project was al duidelijk dat er door de reconstructie geen toename van verkeer zou zijn. Daarom is er ook geen extra stikstofneerslag door het gebruik van de weg.
De pauzering van het project en de aangepaste fasering van de werkzaamheden leiden tot een uitloop van de planning van 6 maanden. We verwachten eind juni 2024 de weg weer te heropenen. In het najaar van 2024 herplanten we de bomen.

Wat Wanneer
Oktober 2023 - juni 2024 Werkzaamheden ten noorden van de N270 i.v.m. nieuwe parallelweg en geluidsscherm noord.

Weekendafsluitingen 2024:

22-24 maart
5-7 april
12-14 april
31 mei – 2 juni
14-16 juni

Geheel nieuwe (stille) asfaltconstructie, plaatsen van nieuwe verkeerslichten, plaatsen van nieuwe geleiderail, aansluiten kruispunten.
2e en 3e kwartaal 2024 Afbouwfase (o.a. plaatsen nieuwe bomen en ecologische voorzieningen).

Meer informatie

Contact

Heeft u een vraag aan de provincie over dit project dan kunt u contact opnemen Omgevingsmanager Sander Kwakkernaat. Hij is bereikbaar via:

Heeft u vragen of klachten of iets te melden over de uitvoering van het project dan kunt u contact opnemen met het team van Strukton via:

Contact

N270 Deurne - Limburgse grens

A. (Sander) Kwakkernaat
Omgevingsmanager N270 Deurne - Limburgse grens

Zie ook