N268 Dinteloord Roosendaal

Waarom gaan we dit doen?

Ongeveer iedere 10 jaar heeft een weg groot onderhoud nodig. Door het verkeer slijt het asfalt en daarom gaan we deze vervangen. Zo blijft de weg in goede staat en kan het verkeer snel en veilig door blijven rijden.

Wat gaan we doen?

In 2022 hebben we onderzocht wat er aan de weg moet gebeuren. Zo hebben we gekeken naar de staat van het asfalt, de berm en zaken als verlichting, bebording en vangrails op en om de weg. Ook hebben we naar het verkeer zelf gekeken en naar de groei van het verkeer in de toekomst. Verwachten we de komende jaren ergens knelpunten en hoe zit het met de veiligheid? Dankzij dit onderzoek gaan we tijdens het onderhoud ook direct de fietsoversteek op de Rijpersweg in Oud-Gastel veiliger maken.

Langs het gehele traject:

  • Vervangen van het asfalt.
  • Vernieuwen we daarna de belijning en markering.
  • Vervangen we de verkeersborden.
  • Krijgen de lantaarnpalen duurzamere LED verlichting.

Op een aantal locaties gaan we aanvullende werkzaamheden uitvoeren:

  • Tussen de A4 en de rotonde aan de Rijpersweg verharden we de berm met grasbetontegels. Zo voorkomen we dat (vracht-)auto's in de berm wegzakken als ze even naast de weg komen.
  • Rotonde Kreekweg: ook hier verharden we de berm. Op verzoek van bewoners blijft de extra afslag (bypass) op de rotonde Kreekweg naar de Gastelsedijk West behouden.
  • Verleggen van de fietsoversteek bij de Rijpersweg naar de rotonde.
  • Heg planten om oversteken ten hoogte van de Dulderstraat te ontmoedigen.
  • Herstellen van geluid reducerend asfalt tussen rotonde Rijpersweg tot en met de tunnelbak.
  • Bij de A17 komen zogenaamde ‘intelligente’ verkeerslichten, waardoor het verkeer beter doorstroomt.

Raadpleeg/download de bovenstaande kaart met meer details van wat er gaat gebeuren en wanneer (PDF, 5,7 MB).

Planning

In de planning houden we rekening met de bietencampagne. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken werkt Boskalis in fases (PDF, 5,7 MB). Daarmee ziet de planning er (onder voorbehoud) globaal als volgt uit:

13 maart 202 Informatieavond
8 april t/m 10 juni Werkzaamheden.
Half juni
Werkzaamheden klaar.

Meer informatie of vragen?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van dit project. U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrievenarchief 
Voor de actuele afsluitingen en omleidingen kunt u de Boskalis Bouwapp downloaden. Deze is beschikbaar via de Google Play Store en de Apple App Store 

Vragen over de werkzaamheden? Vanaf 8 april 2024 kunt u wekelijks op woensdag van 13.00 – 14.00 uur terecht in de bouwkeet van Boskalis. U vindt deze op het terrein van HTO aan de Tweede Kruisweg 2a.

Contact

N268 Dinteloord - Roosendaal

S. (Sabine) van den Broek-Nieman
Omgevingsmanager N268

Zie ook