Waarom gaan we dit doen?

Ongeveer iedere 10 jaar heeft een weg groot onderhoud nodig. Door het verkeer slijt het asfalt en daarom gaan we deze vervangen. Zo blijft de weg in goede staat en kan het verkeer snel en veilig door blijven rijden.

Wat gaan we doen?

In 2022 hebben we onderzocht wat er aan de weg moet gebeuren. Zo hebben we gekeken naar de staat van het asfalt, de berm en zaken als verlichting, bebording en vangrails op en om de weg. Ook hebben we naar het verkeer zelf gekeken en naar de groei van het verkeer in de toekomst. Verwachten we de komende jaren ergens knelpunten en hoe zit het met de veiligheid? Dankzij dit onderzoek gaan we tijdens het onderhoud ook direct de fietsoversteek op de Rijpersweg in Oud-Gastel veiliger maken.

Langs het gehele traject:

 • Vervangen van het asfalt.
 • Vernieuwen we daarna de belijning en markering.
 • Vervangen we de verkeersborden.
 • Krijgen de lantaarnpalen duurzamere LED verlichting.

Kaart N268

Op een aantal locaties (zie de nummers in het kaartje hierboven) gaan we aanvullende werkzaamheden uitvoeren: 

 1. Tussen de A4 en de rotonde aan de Rijpersweg verharden we de berm met grasbetontegels. Zo voorkomen we dat (vracht-)auto's in de berm wegzakken als ze even naast de weg komen.
 2. Rotonde Kreekweg: ook hier verharden we de berm. Op verzoek van bewoners blijft de extra afslag (bypass) op de rotonde Kreekweg naar de Gastelsedijk West behouden.
 3. We verleggen de fietsoversteek bij de Rijpersweg naar de rotonde.
 4. We planten en heg om oversteken ten hoogte van de Dulderstraat te ontmoedigen.
 5. Herstellen van geluid reducerend asfalt tussen rotonde Rijpersweg tot en met de tunnelbak.
 6. Bij de A17 komen zogenaamde ‘intelligente’ verkeerslichten, waardoor het verkeer beter doorstroomt.

Planning

 • Medio oktober 2023: selectie aannemer die het werk uit gaat voeren.
 • April t/m september 2024: Werkzaamheden groot onderhoud.

Om overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen, voeren we de werkzaamheden in fases uit. Zo is telkens slechts een deel van de N268 afgesloten. Deze fasering stemmen we af met de gemeenten, Rijkswaterstaat, de hulpdiensten, bedrijven, de Samen Stichtingen en Dorpsraden af. Ook overleggen we met hen over de omleidingsroutes en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen.

Meer informatie of vragen?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van dit project. U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrievenarchief

Contact

N268 Dinteloord - Roosendaal

S. (Sabine) van den Broek-Nieman
Omgevingsmanager N268

Zie ook