N268 Dinteloord - Roosendaal

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de 10 jaar nodig. Door tijdig groot onderhoud uit te voeren, blijven onze wegen in goede conditie. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Maatregelen

  • Vervangen van het asfalt.
  • Maken van een verkeersveilige fietsoversteek bij de Rijpersweg (zie documenten: Tekening fietsoversteek Rijpersweg).
  • Vernieuwen van de belijning en markering en waar nodig het vervangen van borden en lichtmasten. 
  • Toepassen bermverharding.
  • Duurzamere LED verlichting.

Aanpak

In 2019 en 2020 is onderzocht welke maatregelen nodig zijn aan de N268 tussen de aansluitingen met de A4 en de A17. Hiervoor is onder andere overleg geweest met gemeenten Halderberge en Steenbergen, Dorpsraad Dinteloord, Samenstichting Stampersgat, het AFC/glastuinbouw Nieuw Prinsenland en Rijkswaterstaat. Op basis van verkeersdata is beoordeeld of er nu of in de toekomst knelpunten ontstaan op gebied van doorstroming of de verkeersveiligheid. Uit het onderzoek is gebleken dat er op dit moment geen dringende knelpunten zijn. 
Daarom voeren we standaard groot onderhoud uit, met enkele kleine aanpassingen om de veiligheid te vergroten. De inrichting van de weg blijft in grote lijnen gelijk. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren wordt bij de Rijpersweg een losse fietsoversteek gerealiseerd. Ook wordt waar nodig langs het tracé bermverharding toegepast.

Planning

In 2021 en 2022 werkt de provincie aan het voorbereiden van de werkzaamheden. In deze periode wordt ook een aannemer geselecteerd om het werk uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is, volgt er meer informatie over de exacte planning. Het streven is om in 2023 te starten met de werkzaamheden op straat.

Contact

N268 Dinteloord - Roosendaal

(Anja) Schievink
Omgevingsmanager N268

Zie ook