Verkeersdeelnemers willen ongedeerd thuiskomen. De overheid investeert daarom in wegen. En stelt grenzen aan de snelheid. De politie controleert op het naleven van de verkeersregels. Scholen geven verkeerslessen. En bedrijven ontwikkelen nieuwe technieken.

Ongevallen door menselijk gedrag

Menselijk gedrag veroorzaakt ongeveer 90% van de verkeersongevallen. Daarom is bewustwording in het verkeer zo belangrijk. Wat is je eigen rol in het verkeer? Die vraag is het uitgangspunt van het verkeersveiligheidsbeleid.

Samen voor NUL Verkeersdoden

De provincie investeert op 3 manieren in de Brabantse verkeersveiligheid: samenwerking stimuleren, projecten uitzetten en campagne voeren. De provincie brengt bedrijven, onderwijsinstituten, maatschappelijke organisaties én weggebruikers samen. Dat resulteert in bevlogen mensen die zich groeperen en voor NUL staan. Zo zijn er bestuurlijke ambassadeurs. Zij zijn het gezicht van verkeersveiligheid en dragen de NUL uit in hun regio. Ook sluiten we ons als provincie aan bij landelijke campagnes zoals de BOB en MONO campagnes.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Help jij mee?

De publiekscampagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden maakt weggebruikers bewust van hun eigen gedrag in het verkeer.  De focus van de campagne lag de afgelopen 4 jaar (2016 t/m 2019) op alert zijn in het verkeer. De oproep in 2019 was: zorg dat je zichtbaar bent én goed zicht hebt. Eerder spoorde de campagne aan de ogen op de weg te houden en niet op je mobiel (2016) geen alcohol, drugs en medicijnen te gebruiken (2017) en je te houden aan de snelheid (2018).

Brabants Verkeersveiligheidsplan

Ten grondslag aan de publiekscampagne ligt een meerjaren verkeersveiligheidsplan dat de provincie opstelt samen met de verkeersveiligheidspartners. Dit jaar is het nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan van start gegaan voor de periode 2020 – 2024. Het Brabantse plan is gebaseerd op het landelijke Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030. We werken momenteel aan een nieuwe campagne waarbij we blíjven gaan voor NUL verkeersdoden.

Contact

Visie Verkeersveiligheid: op weg naar NUL

Zie ook