Verkeersdeelnemers willen ongedeerd thuiskomen. De overheid investeert daarom in wegen. En stelt grenzen aan de snelheid. De politie controleert op het naleven van de verkeersregels. Scholen geven verkeerslessen. En bedrijven ontwikkelen nieuwe technieken.

Ongevallen door menselijk gedrag

Menselijk gedrag veroorzaakt ongeveer 90% van de verkeersongevallen. Daarom is bewustwording in het verkeer zo belangrijk. Wat is je eigen rol in het verkeer? Die vraag is het uitgangspunt van het verkeersveiligheidsbeleid.

Samen voor NUL verkeersslachtoffers

De provincie investeert op 3 manieren in de Brabantse verkeersveiligheid: samenwerking stimuleren, projecten uitzetten en campagne voeren. De provincie brengt bedrijven, onderwijsinstituten, maatschappelijke organisaties én weggebruikers samen. Dat resulteert in bevlogen mensen die zich groeperen en voor NUL staan. Zo zijn er bestuurlijke ambassadeurs. Zij zijn het gezicht van verkeersveiligheid en dragen de NUL uit in hun regio. Ook sluiten we ons als provincie aan bij landelijke campagnes zoals de BOB en MONO campagnes.

Brabant gaat voor NUL. Jouw actie telt!

De publiekscampagne Brabant gaat voor NUL. Jouw actie telt! maakt weggebruikers bewust van hun eigen gedrag in het verkeer. De focus van de campagne lag de afgelopen jaren (2016 t/m 2020) op alert zijn in het verkeer: Zorg dat je zichtbaar bent én goed zicht hebt. Eerder spoorde de campagne aan de ogen op de weg te houden en niet op je mobiel (2016), geen alcohol, drugs en medicijnen te gebruiken (2017) en niet sneller dan de maximum snelheid (2018).

Brabants Verkeersveiligheidsplan

Ten grondslag aan de publiekscampagne ligt een meerjaren verkeersveiligheidsplan dat de provincie opstelt samen met de verkeersveiligheidspartners: Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020 – 2024. Het Brabantse plan is gebaseerd op het landelijke Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030.

Zie ook