Verkeersdeelnemers willen ongedeerd thuiskomen. De overheid investeert daarom in wegen. En stelt grenzen aan de snelheid. De politie controleert op het naleven van de verkeersregels. Scholen geven verkeerslessen. En bedrijven ontwikkelen nieuwe technieken. Ongevallen door menselijk gedrag

Menselijk gedrag veroorzaakt ongeveer 90% van de verkeersongevallen. Daarom is bewustwording in het verkeer zo belangrijk. Wat is je eigen rol in het verkeer? Die vraag is het uitgangspunt van het verkeersveiligheidsbeleid. Dat richt zich op de kwetsbare deelnemers in het verkeer. Dat waren in 2013 de fietsers, in 2014 jongeren tussen 16 en 24 jaar achter het stuur en in 2015 de senioren. In 2016, 2017, 2018 en 2019 richt de campagne NUL Verkeersdoden zich onder meer op het thema alertheid. Daarnaast de oproep voor 2019: zorg dat je zichtbaar bent én goed zicht hebt in het verkeer.

Samen voor NUL Verkeersdoden

De provincie investeert op drie manieren in de Brabantse verkeersveiligheid: samenwerking stimuleren, projecten uitzetten en campagne voeren. De provincie brengt bedrijven, onderwijsinstituten, maatschappelijke organisaties én weggebruikers samen. Dat resulteert in bevlogen mensen die zich groeperen en voor NUL staan. Zo zijn er zes bestuurlijke ambassadeurs. Zij zijn het gezicht van verkeersveiligheid en dragen de NUL uit in hun regio:

  • Provincie Noord-Brabant: Christophe van der Maat, gedeputeerde mobiliteit en samenwerking. 
  • Politie: Oost-Brabant: Geert-Jan van Gestel, teamchef Infra. West-Brabant: Louis Walhout, teamchef B Infra; Arie de Graaff, teamchef C Infra.
  • Rijkswaterstaat: Diana Beuting, hoofdingenieur-directeur.
  • Openbaar Ministerie: Jeroen van Leeuwen, afdelingshoofd Beleid en Strategie CVOM.
  • Hart van Brabant: Mario Jacobs, wethouder gemeente Tilburg.
  • Zuidoost-Brabant: Theo Martens, wethouder gemeente Asten.
  • Noordoost-Brabant: Jeu Verstraaten, wethouder gemeente Boxmeer.
  • West-Brabant: Patrick Kok, wethouder gemeente Zundert; René Lazeroms, wethouder gemeente Rucphen; Renze Bergsma, wethouder gemeente Woudrichem. 
  • ‘s-Hertogenbosch: Joop van Orsouw, wethouder gemeente Oss.

Initiatieven in 2019

Gemeenten blijven de succesvolle projecten uit voorgaande jaren uitvoeren, zoals de Trials Praktijkdag voor jonge bestuurders, BOB en Shotgun. Dit jaar kunnen gemeenten onder meer meedoen met de ANWB-actie ‘Zet je licht aan’ en promotiemiddelen bestellen om de aandacht te vestigen op zichtbaarheid in het verkeer.

Daarnaast kunnen Brabanders meedoen aan de Europese en Brabantse actiedag voor Verkeersveiligheid op 18 september. Er is veel aandacht voor verkeersveiligheid via sociale media en er zijn een aantal opvallende PR-momenten.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Help jij mee?

De publiekscampagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden maakt weggebruikers bewust van hun eigen gedrag in het verkeer. 

De focus van de campagne ligt in 2019, net als in 2016, 2017 en 2018 op alert zijn in het verkeer Eerder spoorde de campagne aan de ogen op de weg te houden en niet op je mobiel (2016) geen alcohol, drugs en medicijnen te gebruiken (2017) en je te houden aan de snelheid (2018).
De oproep in 2018: zorg dat je zichtbaar bent én goed zicht hebt.

Contact

Visie Verkeersveiligheid: op weg naar NUL

Zie ook