Verkeersles op basisscholen

Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) startte in 1997 als programma voor basisscholen. Het Label aan de muur laat zien dat scholen werken aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. Dat doen ze door onder meer door het geven van praktijkles en het borgen van een veilige schoolomgeving. Basisscholen krijgen subsidie van de provincie via gemeenten om activiteiten te organiseren. Inmiddels gaat het om bijna 180.000 leerlingen in álle Brabantse gemeenten, in samenwerking met verkeersouders en verzorgers, Veilig Verkeer Nederland, transportbedrijven, politie, ANWB of andere partners.

Middelbare scholen

TotallyTraffic (TT) richt zich op het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen een kant en klaar lesprogramma op papier en digitaal. Ze ontvangen daarvoor ook subsidie van de gemeente. Ze kunnen de lessen geven in een complete, online lesomgeving. Het lesmateriaal is afgestemd op de wensen van de scholen. Er komen duidelijk voorafgestelde leerdoelen tijdens de lessen aan bod. Leerlingen gaan de dialoog met elkaar aan. Zij raken zo bewust van hun eigen rol in het verkeer. Brabant telt bijna 100 TT-scholen waar bijna 30.000 leerlingen de TT-lessen krijgen.

Educatie op het mbo

Met TT-projects trekt de provincie Noord-Brabant de verkeerseducatie-lijn door van de basisschool (BVL) en de middelbare school (TT) naar het mbo. Als het om verkeersveiligheid gaat zijn mbo-studenten een belangrijke doelgroep. Onder jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar zijn veel verkeersslachtoffers te betreuren. Daarom startte in 2018 een succesvolle TT-proeftuin op mbo-scholen. Die proef breidde in 2019 uit met meer deelnemende mbo-opleidingen. TT-projects zijn gratis gastprojecten voor mbo-studenten uitgevoerd door professionele aanbieders.

Zie ook