Verkeersles op school

Verkeersles op basisscholen

Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) startte in 1997. Basisscholen krijgen subsidie van gemeenten om eraan mee te doen. BVL-scholen voldoen aan alle criteria voor het label verkeersveilige school. Dat doen ze door onder meer het geven van praktijkles en het borgen van een veilige schoolomgeving. Inmiddels gaat het om ruim 200.000 leerlingen op meer dan 850 schoollocaties in álle 63 Brabantse gemeenten, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en 550 verkeersouders.

Verkeersles op middelbare scholen

TotallyTraffic (TT) richt zich op het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen een kant en klaar lesprogramma op papier en digitaal. Ze ontvangen daarvoor ook subsidie van de gemeente. Ze kunnen de lessen geven in een complete, online lesomgeving. Het lesmateriaal is afgestemd op de wensen van de scholen. Er komen duidelijk voorafgestelde leerdoelen tijdens de lessen aan bod. Leerlingen gaan de dialoog met elkaar aan. Zij raken zo bewust van hun eigen rol in het verkeer. Brabant telt ruim 100 TT-scholen. In 2018 was er een succesvolle TT-proeftuin op mbo-scholen. Die proef breidt in 2019 onder de noemer TT-projects uit, met meer deelnemende mbo-opleidingen.

Zie ook