De provincie heeft het Brabants mobiliteitsnetwerk geïnitieerd om lokale verkeer- en vervoersproblemen op te lossen en de bereikbaarheid duurzaam te verbeteren.

Oplossingen voor mobiliteitsproblemen

Het Brabants mobiliteitsnetwerk is een onafhankelijke organisatie die geleid wordt door een kernteam van inhoudelijke experts. Bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties werken hierin samen aan het oplossen van lokale en regionale mobiliteitsproblemen op economische toplocaties. 

Communities

Het bmn is actief in ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Helmond, Eindhoven en Veldhoven, en binnenkort ook in Veghel. Inmiddels zijn er 13 communities opgericht. Alle partijen die belang hebben bij duurzame mobiliteit in Brabant zijn welkom om zich bij dit netwerk aan te sluiten. Lees meer op https://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl. Het netwerk valt onder het programma Beter Benutten.

Contact

Brabant mobiliteitsnetwerk

Zie ook