De maatregelen zijn nodig omdat het aantal reizigers substantieel toeneemt en onze inwoners een leefbare provincie met een robuust en veilig ov-netwerk verdienen. Het is ook noodzakelijk om te waarborgen dat het zuiden in de toekomst zijn substantiële economische bijdrage aan Nederland kan blijven leveren.

 • Op korte termijn gaat dat bijvoorbeeld om het maken van afspraken met het Rijk over afspraken over:
  • Spoor en stationsknoop Eindhoven
  • Spoor en stationsknoop ’s-Hertogenbosch
  • BRT – verbinding Breda – Gorinchem – Utrecht
  • Emplacement Venlo, in relatie tot Goederenvervoer
  • Intercity Aken
 • De regionale uitwerking vormt de basis voor de verdere uitwerking van Toekomstbeeld OV 2040

In het Bidbook OV in 2040, de zuidelijke hink-stap-sprong, zijn de gezamenlijke prioriteiten van Zuid-Nederland verder uitgewerkt.

Zie ook