De maatregelen zijn nodig omdat het aantal reizigers substantieel toeneemt en onze inwoners een leefbare provincie met een robuust en veilig ov-netwerk verdienen. Het is ook noodzakelijk om te waarborgen dat het zuiden in de toekomst zijn substantiële economische bijdrage aan Nederland kan blijven leveren.

Op korte termijn gaat dat bijvoorbeeld om het maken van afspraken met het Rijk over afspraken over:

  • Spoor en stationsknoop Eindhoven
  • Spoor en stationsknoop ’s-Hertogenbosch
  • BRT – verbinding Breda – Gorinchem – Utrecht
  • Emplacement Venlo, in relatie tot Goederenvervoer
  • Intercity Aken

In het Bidbook OV in 2040, de zuidelijke hink-stap-sprong, zijn de gezamenlijke prioriteiten van Zuid-Nederland verder uitgewerkt.

Zie ook