Verkeersslachtoffers

Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 15 april 2020 de ongevallencijfers over 2019 gepubliceerd. Brabant telde in 2019 142 verkeersslachtoffers. In 2018 waren het er 150.

Verkeerseducatie

De provincie helpt scholen in Brabant met verkeerseducatie. De programma Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor het basisonderwijs, TotallyTraffic (TT) voor het voortgezet onderwijs en TT-projects voor het mbo zijn een groot succes. De gekozen aanpak en inhoud zijn inmiddels in andere provincies overgenomen. Bij BVL gaat het inmiddels om bijna 180.000 leerlingen in álle Brabantse gemeenten, in samenwerking met verkeersouders en verzorgers, Veilig Verkeer Nederland, transportbedrijven, politie, ANWB of andere partners.

Contact

Feiten en cijfers Verkeersveiligheid

Zie ook