Verkeerseducatie

De provincie helpt scholen in Brabant om goed verkeersles te geven via de programma’s Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor het basisonderwijs en TotallyTraffic (TT) voor het voortgezet onderwijs. Binnen 10 jaar tijd zijn er maar liefst 80 BVL-scholen bijgekomen. Het werkelijke aantal ligt in de praktijk nog hoger. Deze groei is niet zichtbaar in de cijfers, doordat er diverse scholen zijn gefuseerd. Om een realistischer beeld te geven, monitoren we vanaf 2018 niet langer het aantal scholen, maar het aantal leerlingen. Zie ook bvlbrabant.nl.

Grafiek aantal BVL scholen

Binnen 7 jaar is het aantal scholen in het voortgezet onderwijs dat meedoet aan het verkeerseducatieprogramma Totally Traffic verdubbeld: van 50 scholen in 2012 naar 101 scholen in 2018. Kijk voor meer informatie op Totallytraffic.bvlbrabant.nl.

Grafiek met aantal Totally Traffic scholen in Brabant

Verkeersslachtoffers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 18 april 2019 de ongevallencijfers over 2018 gepubliceerd. Brabant telde in 2018 150 verkeersdoden. In 2017 waren het er 98. 

Verkeersdoden in Brabant, grafiek

Vooral jonge bestuurders, senioren en fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Naast de focus op deze 3 risicogroepen leggen we in de campagne jaarlijks het accent op een thema. Die thema’s zijn alertheid (voortdurend), clean in het verkeer (2017), snelheid (2018) en zichtbaarheid (2019).

Contact

Feiten en cijfers Verkeersveiligheid