Verkeersslachtoffers

Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 15 april 2020 de ongevallencijfers over 2019 gepubliceerd. Brabant telde in 2019 142 verkeersdoden. In 2018 waren het er 150.

Verkeerseducatie

De provincie helpt scholen in Brabant met verkeerseducatie. De programma Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor het basisonderwijs, TotallyTraffic (TT) voor het voortgezet onderwijs en TT-projects voor het mbo zijn een groot succes. De gekozen aanpak en inhoud zijn inmiddels in andere provincies overgenomen. Bij BVL zijn bijna 170 duizend leerlingen op meer dan 700 schoollocaties in

Het NUL effect

De (gedrags-) effecten van de campagne Brabant gaat voor nul verkeersdoden worden ieder gemeten. Zo ook in 2019.

Contact

Feiten en cijfers Verkeersveiligheid

Zie ook