Verkeersslachtoffers

Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in april 2021 de ongevallencijfers over 2020 gepubliceerd. Brabant telde in 2020 99 verkeersslachtoffers. In 2019 waren het er 142.

Verkeerseducatie

De provincie helpt scholen in Brabant met verkeerseducatie. De programma Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor het basisonderwijs, TotallyTraffic (TT) voor het voortgezet onderwijs en TT-projects voor het mbo zijn een groot succes. De gekozen aanpak en inhoud zijn inmiddels in andere provincies overgenomen. Bij BVL gaat het inmiddels om bijna 180.000 leerlingen in álle Brabantse gemeenten, in samenwerking met verkeersouders en verzorgers, Veilig Verkeer Nederland, transportbedrijven, politie, ANWB of andere partners.

Zie ook