Grote distributiecentra

Grote logistieke bedrijven hebben een omvang van 5 hectare of meer. Deze bedrijven zijn van grote economische waarde voor Brabant. Daarnaast hebben deze bedrijven impact op het landschap en de samenleving. De provincie vult de behoefte aan distributiecentra en logistiek op een doordachte manier in en weegt economische, ruimtelijke en ecologische belangen zorgvuldig af. Daarvoor werkt de provincie nauw samen met het Rijk, regio’s en gemeenten. 

Grote distributiecentra en logistieke bedrijven (XXL-logistiek) voorzien in de groeiende behoefte van consumenten en bedrijven aan logistieke dienstverlening. Ze vervoeren goederen en pakketten naar Brabantse bedrijven en consumenten. Het Brabantse vestigingsklimaat kan niet zonder deze logistiek. Dat geldt ook om hoogwaardige innovatieve bedrijven naar Brabant te trekken en te houden. Daarnaast hebben grote logistieke bedrijven impact op het landschap en de Brabantse samenleving, bijvoorbeeld door de omvang van de locatie, de vervoersstromen en de inzet van arbeidsmigranten.

Selectief beleid

In regionale afspraken die gemeenten en provincie samen maken, wordt gekeken waar de ruimtevraag van grote distributiecentra en andere logistieke bedrijven (XXL-logistiek) opgevangen kan worden. Daarbij heeft de clustering van deze bedrijven in Brabant de voorkeur. Dit voorkomt dat ze zich overal in Brabant kunnen vestigen en draagt bij aan de kwaliteit van het Brabantse landschap.

Er wordt gekeken naar nieuwe locaties waar de uitbreiding of vestiging van XXL-logistiek mogelijk zal zijn. Deze regionaal afgesproken locaties worden vraaggericht ontwikkeld. Dus pas wanneer er een concreet initiatief of ruimtevraag van een bedrijf in beeld is. De gemeente is hiervoor aan zet. Daarvoor is in iedere regio een werkwijze opgesteld.

Daarnaast wordt gekeken of bestaande locaties geschikt gemaakt kunnen worden voor de ruimtevraag van grote distributiecentra en andere logistieke bedrijven.

Regionale meerwaarde van logistieke bedrijven

Bij de nieuwvestiging en verplaatsing van grote logistieke bedrijven is het beleid gericht op regionale meerwaarde. De gevraagde ruimte moet meerwaarde hebben voor de Brabantse economie en bijdragen aan belangrijke maatschappelijke opgaven. Logistieke bedrijven kunnen op verschillende manieren een positieve impact hebben. Bijvoorbeeld door de locatie op een goede manier in het landschap in te passen. Of door banen te creëren en productieprocessen te verduurzamen. De regionale meerwaardebenadering is maatwerk.