Iedere 4 jaar maakt de provincie nieuwe prognoses van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Deze prognoses zijn richtinggevend voor het maken van nieuwe regionale afspraken over de vraaggerichte ontwikkeling van werklocaties. Ook voor het Brabantse bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten zijn deze prognoses daarom belangrijk.

Prognose bedrijventerreinen

In Brabant wordt een forse vraag naar ruimte van bedrijven(terreinen) verwacht. In tegenstelling tot eerdere prognoses wordt ook extra ruimtevraag verwacht na 2030. Vooral (grootschalige) logistieke bedrijven (> 3 hectare) hebben ruimte nodig. Daarnaast is er steeds minder direct aanbod op de markt beschikbaar voor bedrijven. Lees meer in Bedrijventerreinenprognose provincie Noord-Brabant.

Prognose kantoren

De Brabantse kantorenmarkt concentreert zich meer en meer in de stadscentra en op stationslocaties van de 4 grootste steden. De verwachting is een forse vraag naar kantoorruimte die ontstaat omdat bestaande kantoren niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen (energielabel C). Deze vervangingsvraag bedraagt in de periode tot 2030 ruim 1,3 miljoen m2. Dit is een kwart van het totale huidige kantooroppervlak in Brabant. Uitbreidingsvraag is er nauwelijks. Lees meer in Kantorenprognose provincie Noord-Brabant.

Koopgedrag van Brabanders

Volgens het koopstromenonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd, vindt 17% van de bestedingen in de detailhandel online plaats. Vooral in de recreatieve sector en doelgerichte (winkels die producten verkopen voor in en om het huis) sector wordt veel online gekocht. Het aandeel online bestedingen in Brabant is wel lager dan in de Randstad. In Brabant doen consumenten ook vaker aankopen in de eigen gemeente dan in de Randstad. In de 4 grootste steden in Brabant behalen winkels de hoogste omzet per vierkante meter. Deze steden trekken vooral recreatieve en doelgerichte aankopen aan. Lees meer in het Koopstromenonderzoek 2021.

Zie ook