Deze video gaat over Themavideo Wonen in Brabant
Lees meer...

Belangrijk is dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Dat leidt tot voldoende, aantrekkelijke en gevarieerde nieuwbouw. Ook blijven investeringen nodig in de kwaliteit en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. Hierbij is het van belang kansen te benutten om leegstaand en leeg komend vastgoed om te bouwen tot woonruimte.

Lees minder...