Een groot deel van de arbeidsmigranten verkeert in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van zijn werkgever of het uitzendbureau. Inkomen, huisvesting, vervoer, zorgverzekering en andere zaken worden immers via hen geregeld. Deze afhankelijkheid maken de arbeidsmigranten kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit.

Ondersteuning bij aanpak

Voor gemeenten en hun aanpak van mensenhandel en arbeidsuitbuiting heeft de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland (samen met partners) een infographic gemaakt. 
De Rijksoverheid website Workinnl geeft in 6 talen informatie over werken en wonen in Nederland.

Meldingen arbeidsuitbuiting en signalen van mensenhandel

Bij de Inspectie SZW kunnen gevallen van arbeidsuitbuiting (anoniem) worden gemeld. Ook als er sprake is van vermoedens is melding zinvol. Bij de gemeente Eindhoven is het mogelijk om zowel digitaal als bij de balie van het Inwonersplein een melding bij SZW te doen. Medewerkers zijn speciaal getraind in het herkennen van situaties van arbeidsuitbuiting.
Slachtoffers in uitbuitingssituaties vertonen vaak bepaalde kenmerken; zogenaamde signalen. Meestal gaat het bij mensenhandel om een combinatie van verschillende signalen. Het is belangrijk om deze signalen te herkennen.

Meer informatie

Zie ook