Een groot deel van de arbeidsmigranten verkeert in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van zijn werkgever of het uitzendbureau. Inkomen, huisvesting, vervoer, zorgverzekering en andere zaken worden immers via hen geregeld. Deze afhankelijkheid maken de arbeidsmigranten kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit.

Ondersteuning bij aanpak

Voor gemeenten en hun aanpak van arbeidsuitbuiting heeft de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland (samen met partners) infographics gemaakt over:

  • mensenhandel
  • en arbeidsuitbuiting

Deze kunt u downloaden. Speciaal voor de coronatijd is ook een infographic gemaakt. Op site van de Rijksoverheid staat informatie voor arbeidsmigranten en werkgevers in 6 talen. 

Meldingen arbeidsuitbuiting

Bij de Inspectie SZW kunnen gevallen van arbeidsuitbuiting (anoniem) worden gemeld. Ook als er sprake is van vermoedens is melding zinvol. Bij de gemeente Eindhoven is het mogelijk om zowel digitaal als bij de balie van het Inwonersplein een melding bij SZW te doen. Medewerkers zijn speciaal getraind in het herkennen van situaties van arbeidsuitbuiting.

Zie ook