Deze video gaat over Brabantse aanpak arbeidsmigratie

Open de kaart

Alle regio’s hebben een ‘bestuurlijk trekker'. Per regio zijn regiotafels georganiseerd, om samenwerking van gemeenten, huisvesters, uitzendbureaus, werkgevers en belangenorganisaties vorm te geven.

Afspraken per regio

Per regio, behalve in De Kempen en A2 gemeenten, zijn afspraken opgesteld en vastgesteld. Deze kunt u downloaden.

Contact

Samenwerking arbeidsmigratie in de regio

Zie ook