Wijziging Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 4

Gedeputeerde Staten hebben op 19 juli 2022 de ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening- regelwijziging 4 vastgesteld. Dit ontwerp doorloopt een openbare voorbereidingsprocedure en lag van 26 juli 2022 tot en met 12 september 2022 ter inzage. U kan niet meer reageren.

De wijziging van de Interim omgevingsverordening heeft tot doel de ammoniakreductie-eisen voor stalsystemen in bijlage 2 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vanwege Time-to-market voor de volgende sectoren te wijzigen: 

  • Vleesstieren en overig vleesvee 8-24 maanden (Rav-code A6)
  • Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar (Rav-code A7)
  • (Opfok)hennen en hanen legrassen scharrelhuisvesting (Rav-code E1) en legkippen scharrelhuisvesting (Rav-code E2)
  • Konijnen: voedsters (I1) en vleeskonijnen (Rav-code I2)
  • Vleeskalkoenen (Rav-code F4)

U kunt de ontwerp Wijziging IOV-regelwijziging 4 digitaal raadplegen. 

De documenten die deel uitmaken van dit dossier zijn onderaan deze pagina opgenomen onder Documenten en bestanden.

Update Statenvergadering van 16 december 2022

Tijdens de Statenvergadering van 16 december is een motie aangenomen die de deadline voor de verplichte stalaanpassingen met een half jaar verschuift, naar 1 juli 2024. Om dit voorstel te formaliseren moet de Interim OmgevingsVerordening (IOV) eerst worden aangepast, Provinciale Staten zal deze wijziging moeten bespreken. Wanneer Provinciale Staten hiertoe in meerderheid besluiten, wordt de aanpassing juridisch geldig en de nieuwe datum een feit. Lees het nieuwsbericht Update Statenvergadering over stalaanpassingen van 23 december 2022 voor meer informatie.

Contact

Wijziging Interim omgevingsverordening

Zie ook