Wijziging Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 4

Gedeputeerde Staten hebben op 19 juli 2022 de ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening- regelwijziging 4 vastgesteld. Dit ontwerp doorloopt een openbare voorbereidingsprocedure en lag van 26 juli 2022 tot en met 12 september 2022 ter inzage. U kan niet meer reageren.

De wijziging van de Interim omgevingsverordening heeft tot doel de ammoniakreductie-eisen voor stalsystemen in bijlage 2 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vanwege Time-to-market voor de volgende sectoren te wijzigen: 

  • Vleesstieren en overig vleesvee 8-24 maanden (Rav-code A6)
  • Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar (Rav-code A7)
  • (Opfok)hennen en hanen legrassen scharrelhuisvesting (Rav-code E1) en legkippen scharrelhuisvesting (Rav-code E2)
  • Konijnen: voedsters (I1) en vleeskonijnen (Rav-code I2)
  • Vleeskalkoenen (Rav-code F4)

U kunt de ontwerp Wijziging IOV-regelwijziging 4 digitaal raadplegen. 

De documenten die deel uitmaken van dit dossier zijn onderaan deze pagina opgenomen onder Documenten en bestanden.

Contact

Wijziging Interim omgevingsverordening

Zie ook