Groen Ontwikkelfonds Brabant

Als onderdeel van de gemaakte afspraken heeft de provincie het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht.

Het Natuurnetwerk Brabant moet in 2027 gereed zijn. Een haalbare, maar stevige ambitie. De provincie nodigt belanghebbenden en belangstellenden van harte uit om op die plekken waar het Natuurnetwerk nog niet verbonden is, nieuwe natuur aan te leggen. De provincie stelt daarvoor via het Groen Ontwikkelfonds Brabant in totaal 240 miljoen euro en daarnaast ruim 3000 hectare grond beschikbaar.

Geïnteresseerden die nieuwe natuur willen realiseren en aan de voorwaarden voldoen, kunnen een beroep doen op het fonds.

Meedoen?

Heeft u (plannen voor) een project dat bijdraagt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant? Mogelijk kan het Groen Ontwikkelfonds Brabant daar aan bijdragen. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt projecten door:

  • een financiële bijdrage bij de aankoop of het waardeverlies van grond
  • een bijdrage aan de inrichtingskosten
  • aankoop en verkoop van grond

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant beoordeelt de aanvragen aan de hand van het investeringsreglement en kent bijdragen toe tot een maximum van 85% van de kosten. U leest meer hierover op de site van Groen Ontwikkelfonds Brabant

Begeleiding en advies

De partners van het Groen Ontwikkelfonds hebben een gezamenlijke werkeenheid opgericht. De werkeenheid adviseert initiatiefnemers over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunt bij het opstellen van aanvragen voor bijdragen uit het fonds.

Beheersubsidies

Naast subsidie via het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor aankoop en inrichting, stelt de provincie ook subsidies beschikbaar voor het beheer van al ingerichte natuur. Zie ook: subsidies Natuur en Landschap

Contact

Groen Ontwikkelfonds voor Brabantse natuur

Groen Ontwikkelfonds Brabant