Nieuwe landgoederen

De regels voor landgoederen zijn opgenomen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Bestaand landgoed

De regeling is ook van toepassing bij uitbreiding van een bestaand landgoed. Voor een bestaand landgoed ofwel ‘complex van cultuurhistorisch belang’ gelden aparte regels die zijn opgenomen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Nieuwe natuur realiseren

De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant staat de bouw van een beperkt aantal wooneenheden in het buitengebied toe, in ruil voor de aanleg van nieuwe natuur. Ingeval van nieuwbouw van woningen wordt per 1500m3 woongebouw  tenminste 2,5 hectare aangewezen ten behoeve van het realiseren van nieuwe natuur. Daarnaast verwacht de provincie dat een nieuw of uitgebreid landgoed ook een meerwaarde oplevert voor landschap, recreatie, cultuurhistorie en water. Een nieuw landgoed moet minstens 10 hectare groot zijn.