De Nationale Parken zijn veilige leefgebieden voor plant en dier en mooie recreatiegebieden voor de mens. Hieronder staan korte beschrijvingen van de Nationale Parken in Brabant. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de Nationale Parken zelf.

  • Nationaal Park De Biesbosch bestaat uit grote rivieren en kreken, moerasbossen, grienden en rietvelden. De Biesbosch ontstond in 1421 door een watersnoodramp, de Sint-Elisabethsvloed. Het is een van de belangrijkste zoetwatergetijdengebieden van Europa.

  • Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide ligt op de grens van België en Nederland, met heide, vennen, stuifduinen en naaldbos. Het grenspark kent een zeer rijk insectenleven. Er zijn vlinders, hommels en zweefvliegen te vinden, maar ook insecten als de mierenleeuw en de zandloopkever.

  • Nationaal Park De Groote Peel biedt een afwisselend landschap met vennen, ontoegankelijke veenmoerassen, open heideterreinen en bossen. Ondanks de relatief geringe oppervlakte is De Groote Peel een van de meest vogelrijke gebieden van West-Europa.

  • Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is een van de grootste stuifzandgebieden van Europa. Het landschap van dit Nationaal Park is kenmerkend voor de Brabantse zandgronden en heeft een grote verscheidenheid aan planten en dieren.

Rol van de provincie

De natuur in de parken maakt onderdeel uit van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Om de biodiversiteit te behouden en te herstellen, geeft de provincie subsidie voor het beheer aan de terreinbeheerders. De provincie hecht er belang aan dat Brabanders kunnen recreëren in deze mooie gebieden zonder dat dit ten kosten gaan van de natuurwaarden.

Gratis toegang

Alhoewel de parken vrij toegankelijk zijn, kan er wel een financiële bijdrage worden gevraagd als u gebruik wilt maken van speciale recreatieve voorzieningen. Met deze bijdrage helpt u het voorzieningenniveau op pijl te houden.

Parels van Natuurnetwerk

De Nederlandse overheid streeft ernaar om grote natuurgebieden te realiseren en deze gebieden onderling te verbinden. Het netwerk dat zo ontstaat wordt het Natuurnetwerk Nederland genoemd (voorheen EHS). De Nationale Parken zijn de parels van dit netwerk, vanwege de mooie natuur en het publieksvriendelijke karakter. Gezamenlijk beslaan de parken zo'n 120.000 hectare, bijna 3 procent van Nederland.

Zie ook