Dwarsdoorsnede stortplaats met pluim en stortgas

Voor het overgrote deel van deze stortplaatsen is de gemeente, waar de stortplaats is gelegen, bevoegd gezag onder de Omgevingswet. Voor de toetsing en vergunning van nieuwe activiteiten moet contact worden gezocht met de desbetreffende gemeente.

Hergebruikplan

Tot 1 januari 2024 was de provincie Noord-Brabant bevoegd gezag voor het zogenaamde hergebruik van voormalige stortplaatsen. Voor een aantal van die locaties is een hergebruikplan gemaakt en heeft de provincie ontheffing verleend voor hergebruik. Voor de verleende ontheffingen is in de Omgevingsverordening Noord-Brabant een overgangsregeling opgenomen. Dit betekent dat de provincie blijft toezien op en blijft toetsen van de uitvoering van dat hergebruikplan en de bijbehorende rapportageverplichtingen, zoals een evaluatierapport en mogelijke grondwatermonitoring.

Ook op de 9 stortplaatsen waar na september 1996 (nog) is gestort, is hergebruik zeker mogelijk. Deze stortplaatsen kennen bij hergebruik wel specifieke verplichtingen voor vergunningen en nazorg. Een goed voorbeeld hiervan is het in 2019 gerealiseerde zonnepark op de permanente residu-opslag Nyrstar Budel BV. Met een jaarlijks vermogen van 44 MWP levert het park elektriciteit voor 12.500 huishoudens, waarmee een reductie van 22.000 ton aan CO2-emissie wordt bereikt.

Zie ook