Dwarsdoorsnede stortplaats met pluim en stortgas

Voor het overgrote deel van deze stortplaatsen is de gemeente, waar de stortplaats is gelegen, bevoegd gezag vanaf de ingang van de nieuwe Omgevingswet. Dit is op grond van de regels in de Omgevingswet. Voor de toetsing en vergunning van nieuwe activiteiten vanaf dat moment dient u dit te regelen met en via de desbetreffende gemeente.

Hergebruikplan

De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor het zogenaamde hergebruik van voormalige stortplaatsen totdat de nieuwe Omgevingswet er is. De provincie heeft voor een aantal locaties ontheffingen verleend voor het hergebruik. Voor die locaties is ook een zogenaamd hergebruikplan gemaakt. Voor de verleende ontheffingen geldt een overgangsregeling (Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant). Dit betekent dat de provincie blijft toezien op en blijft toetsen van de uitvoering van dat hergebruikplan en de bijbehorende rapportageverplichtingen, zoals een evaluatierapport en mogelijke grondwatermonitoring.

Ook op de 9 stortplaatsen waar na september 1996 (nog) is gestort, is hergebruik zeker mogelijk. Deze stortplaatsen kennen bij hergebruik wel specifieke verplichtingen voor vergunningen en nazorg. Een goed voorbeeld hiervan is het in 2019 gerealiseerde zonnepark op de permanente residu-opslag Nyrstar Budel BV. Met een jaarlijks vermogen van 44 MWP levert het park elektriciteit voor 12.500 huishoudens, waarmee een reductie van 22.000 ton aan CO2-emissie wordt bereikt.

Zie ook