Aan de Kempenbaan in Tilburg worden huizen en kantoren gebouwd op de locatie van deze voormalige stortplaats.

De provincie speelt een rol in de nazorg van 9 grote stortplaatsen in Brabant. Voor het overgrote deel van de 600 voormalige stortplaatsen in Brabant is de gemeente, waar de stortplaats ligt, met ingang van de Omgevingswet het bevoegd gezag over het hergebruik van deze voormalige stortplaatsen. Tot die tijd was dat de provincie.

De provincie heeft in het verleden bijna 600 voormalige stortplaatsen onderzocht en in kaart gebracht op de stortplaatsenkaart. Deze kaart blijft nog enkele jaren na het ingaan van de Omgevingswet bereikbaar, maar de gegevens worden niet meer geactualiseerd.