Stortplaatsen

De provincie speelt een rol in de nazorg van 9 grote stortplaatsen in Brabant. De provincie heeft daarnaast 600 voormalige stortplaatsen onderzocht en in kaart gebracht op de stortplaatsenkaart. Daarop kunt u de ligging en begrenzing van de stortplaatsen zien en kunt u de onderzoeksrapporten van de locaties downloaden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan een voormalige stortplaats is toestemming nodig van de provincie.