Vaak gaat het om ingrepen als het vlak maken van een perceel, het verlagen van het maaiveld of het omwoelen van de grond. Dat soort ingrepen kunnen nadelige effecten hebben op aangrenzende gebieden, bijvoorbeeld op de grondwaterstand. De provincie houdt rekening met zulke effecten bij de beoordeling van de ontgronding.

Wanneer alleen een melding?

Vooral voor kleinere ingrepen is een melding vaak voldoende. Voorwaarde is wel dat niet meer dan 10.000 kubieke meter grond wordt vergraven en dat men niet dieper dan drie meter graaft. Ook moet worden voldaan aan de voorwaarden die in artikel 3.67 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant staan. Als de ontgronding bedoeld is voor de normale uitoefening van het landbouw-, tuinbouw- en bosbouwbedrijf, is geen vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Heeft u toch een omgevingsvergunning voor de ontgrondingsactiviteit nodig? U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Vragen ontgrondingen voor de landbouw

De provincie is bevoegd gezag. De uitvoering gebeurt door de omgevingsdienst. Voor vragen over de afhandeling van uw aanvraag neemt u contact op met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant