Stuit u in de gemeente 's-Hertogenbosch, Helmond, Breda of Tilburg op een bodemverontreiniging ? Dan moet u deze melden bij de gemeente. Verontreinigingen elders in Brabant moet u melden bij de provincie met het formulier: Melden bodemverontreiniging of bodemaantasting. Voor vragen hierover neemt u contact op met:  

Zie het kaartje met de regio-indeling

Kleinschalige bodemsanering

Wilt u een kleinschalige bodemsanering gaan uitvoeren? Ook eenvoudige saneringen moet u melden. Deze vallen vrijwel altijd onder het besluit uniforme saneringen (BUS). Dit betekent dat er eenvoudigere regels en procedures van toepassing zijn. Zie het formulier voor een BUS-melding

Bodemsanering of verplaatsing van grond

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, dan geldt hiervoor een uitgebreidere procedure. In het loket vindt u de formulieren bij het product Evaluatieverslag bodemsanering

De provincie is bevoegd gezag. De uitvoering gebeurt door de omgevingsdienst. Voor vragen over de afhandeling van uw aanvraag neemt u contact op met:

Zie het kaartje met de regio-indeling

Subsidie bodemsanering bedrijventerreinen

Bedrijven en instellingen die hun bedrijfsterrein gaan saneren komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. Alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie voor bodemsanering bedrijventerreinen aan te vragen vindt u in het loket.