Koeien in stal

Ondernemers kunnen daarom een beroep doen op het Ondersteuningsnetwerk, voor onafhankelijke gesprekspartners, en het stellen van vragen over overheidsbeleid, regels en subsidies. Vanuit het Ondersteuningsnetwerk wordt indien wenselijk en nodig relaties gelegd met overheden en andere voor de vraag relevante partijen.

Contact

Veelal is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor ondersteuning. Als uw gemeente die rol nog niet voldoende heeft georganiseerd, kunt bij het Ondersteuningsnetwerk van de provincie terecht via landbouwenvoedsel@brabant.nl.