Geiten in Brabant

Verhoogd gezondheidsrisico

Uit het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in een straal van 2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen. Er is vervolgonderzoek nodig naar de oorzaak van dit verhoogde risico.

Tijdelijke opschorting

In afwachting van een vervolgonderzoek heeft de provincie besloten dat geitenstallen uitbreiden of in gebruik nemen niet meer is toegestaan. Deze opschorting is mede ingesteld om te voorkomen dat boeren nu een stal in bedrijf nemen waarvoor zij in de nabije toekomst kostbare maatregelen moeten nemen om risico’s te beperken. Het moratorium is tijdelijk. De uitkomsten van een vervolgonderzoek kunnen wel twee jaar op zich wachten. Als de uitkomsten bekend worden, wordt er gekeken of er redenen zijn het besluit in te trekken of aan te passen.

Wat mag nog wel?

Het is nog wel toegestaan om bij een gelijkblijvend aantal dieren:

  • Een geitenstal te verplaatsen ten behoeve van de verbetering van de volksgezondheid
  • De oppervlakte van een geitenstal uit te breiden ten behoeve van het dierenwelzijn

De bouwstop geldt niet voor stallen die op 7 juli 2017 in gebruik waren. Daarnaast mogen stallen die op 7 juli in gebruik waren gewoon blijven zoals ze waren. Lees meer in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Versnelling transitie veehouderij

De provincie streeft naar een duurzame en innovatieve veehouderij. Het geitenmoratorium maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen om te komen tot die sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij.

Contact

Tijdelijke stop op nieuwe geitenstallen