Integrale benadering

De veehouderijsector staat voor grote uitdagingen, zoals het verlagen van allerlei emissies (waaronder ammoniak), dierenwelzijn, energie, gezondheid, brandveiligheid, mestverwaarding en het verdienmodel van de boer. De provincie is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, geur, fijnstof en broeikasgassen bij de bron aan te pakken.

Stalinnovaties verder brengen

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS Hogeschool en de provincie vormen samen de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Deze helpt veehouders met de implementatie van een innovatief stalsysteem door het vinden van een ontwikkelaar, technologie en onderzoeksorganisatie om te komen tot integrale oplossingen. Zij helpt veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. Ook ondersteunt zij innovators met het schrijven van een project- of businessplan. Zo worden er samenwerkingsprojecten opgezet met innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te ontwikkelen. De Taskforce heeft een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Het netwerk van de Taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Zoals door het verzamelen van signalen uit de innovatiesector en vervolgens via lobby te agenderen bij overheden. Met als doel het creëren van een veehouderijsector die gezond is voor boer, dier, bedrijf en omgeving.

Aan de slag met stalinnovatie?

Er komen steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Of heeft u een idee voor een innovatieve stal of wilt u aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen via toekomstbestendigestallen@fme.nl of ga naar landbouwenvoedselbrabant.nl.

Logo van Taskforce toekomstbestendige stalle