Wat is natuurinclusieve landbouw?

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld door minder kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicatie te gebruiken en meer ruimte te geven aan planten en dieren. Meer weten? Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw

Hulp bij omschakeling

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning aan veehouders bij de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Met behulp van een ondernemerscoach stelt de agrariër een omschakelplan op en kan daarmee een subsidie (€10.000) aanvragen. Met de subsidie wordt expertise ingeschakeld om een omschakelplan door te ontwikkelen tot een professioneel businessplan. Bekijk het stappenplan voor doorontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de veehouderij.

Grondregeling

Heb je extra landbouwgrond nodig voor een rendabele bedrijfsvoering? De provincie zet €30 miljoen in om via een grondregeling ondernemers in staat te stellen extra gronden aan te kopen. Hierbij koopt de provincie een deel van jouw grond die je vervolgens via een erfpachtcontract voor 26 jaar in gebruik kunt krijgen. Aan deze pacht zijn kwalitatieve eisen verbonden. Het gebruik moet leiden tot verbetering van het bodem- en watersysteem, verbetering van de biodiversiteit en een aantrekkelijker landschap. Als de provincie na afloop van de pachtperiode besluit tot verkoop, heb je het eerste recht tot koop. De eisen blijven van kracht.

Contact en meer informatie

De provincie blijft zich inzetten voor de omschakeling van gangbare naar natuurinclusieve landbouw en nodigt ondernemers van harte uit om contact op te nemen bij belangstelling voor natuurinclusieve bedrijfsvoering. Dit kan met één van de ondernemerscoaches natuurinclusieve landbouw

Laat u ook inspireren door ondernemers die al natuurinclusief boeren of in omschakeling zijn, bekijk de video’s en activiteiten van inspiratiebedrijven of ga naar www.landbouwenvoedselbrabant.nl/natuurinclusief voor meer informatie.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen voor het maken van een businessplan doet u via het loket

Zie ook