Als de gemeenten deze taken op het gebied van de archeologische en de gebouwde monumentenzorg niet goed uitvoeren, is het risico groot dat onroerend cultureel erfgoed beschadigd wordt of voorgoed verloren gaat.

Toezichtinformatie

Het toezicht op de uitvoering van de Monumentenwet door de Brabantse gemeenten bestaat in beginsel uit het verzamelen van de toezichtinformatie. De provincie heeft deze informatie nodig om te kunnen beoordelen of gemeenten aan de wettelijke vereisten voldoen en om binnenkomende klachten en meldingen goed te kunnen plaatsen. Een van de wettelijke eisen is dat gemeenten een onafhankelijke en deskundige commissie instellen die adviseert over omgevingsvergunningen voor het aanpassen van een beschermd monument. De provincie monitort of de gemeenten een dergelijke commissie hebben ingesteld en deze ook altijd consulteert. Als blijkt dat een gemeente onvoldoende aandacht heeft voor haar monumenten, gaat de provincie met deze gemeente in gesprek.

Zie ook