Duurzame polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss


In de Duurzame Polder willen het Rijk, de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie duurzame energie opwekken met windmolens. Zij zoeken samen naar de juiste locatie voor windturbines

Dit past bij de doelstelling van beide gemeenten en de provincie om in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken.

Proces

Sinds 2019 zijn gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch in gesprek met inwoners en belangenorganisaties over de inrichting van de polder met windmolens. Met een tentoonstelling, werkateliers, bewonersbijeenkomsten, inloopmomenten én online consultaties werden ideeën en suggesties opgehaald. In 2020 en 2021 hebben de gemeenteraden mede aan de hand daarvan uitgangspunten voor het project vastgesteld.

Sinds 2022 is de inbreng uit de omgeving onderdeel van het ontwerpend onderzoek. In datzelfde jaar gingen verschillende milieuonderzoeken van start. Dit alles leverde begin 2024 één concept Voorkeursalternatief op.

In oktober 2024 nemen de gemeenteraden vermoedelijk een besluit over het Voorkeursalternatief. Hierna start de vergunningsfase, waarin de exacte posities van de windmolens duidelijk worden.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de laatste stand van zaken naar duurzamepolder.nl


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.