De resultaten van de ‘Verkenning Duurzame Polder’ zijn in 2020 opgeleverd in een eindrapport met bijlagen. Deze zijn te downloaden via s-hertogenbosch.nl en www.oss.nl

In de Duurzame Polder liggen 2 grote windmoleninitiatieven en meerdere initiatieven voor zonnevelden. Tijdens de verkenning zijn door middel van een open participatieproces belangen opgehaald en gebiedsopgaven in beeld gebracht. Op basis daarvan is een gezamenlijk advies opgesteld voor de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten. Aan hen wordt geadviseerd om de polder aan te wijzen voor grootschalig opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden en hierbij te kiezen voor een integrale gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat naast het realiseren van windmolens en zonnevelden, ook waarden en functies zoals wonen, gezondheid, landbouw, natuur, cultuurhistorie en recreatie onderdeel worden van de gebiedsontwikkeling.

Op dit moment beraden de 2 gemeenten en provincie zich over het vervolg. Hoe verder we komen, hoe dichter bij het doel van een ‘duurzame polder’.

Meer informatie

Meer informatie over de laatste stand van zaken vindt u op onderstaande websites:

Contact

Duurzame polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss