De partijen bekijken met elkaar waar vormen van duurzame energie in deze polder mogelijk zijn, waar het mag en waar het past.

Verschillende partijen hebben de gemeenten al benaderd met plannen voor wind- en zonne-energie in het poldergebied tussen Geffen, Lith, Nuland en Rosmalen. Op dit moment is daarvoor geen ruimtelijk beleid. Ook gaat het om een groot gebied dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Daarom ondersteunt de provincie beide gemeenten bij de verkenning. De drie partijen hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De verkenning sluit mooi aan bij de doelstelling van beide gemeenten en de provincie om in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken. Daarbij wordt de polder als kansrijk gezien voor het realiseren van grootschalige wind- en/of zonne-energieprojecten. Het doel van de verkenning is om erachter te komen of we ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van dit gebied en op welke manier(en). Hoe verder we in deze verkenning komen, hoe dichter bij het doel van een ‘duurzame polder’.

Proces

In het najaar van 2017 zijn bureaustudies gedaan en gesprekken met betrokkenen gevoerd. De resultaten zijn verwerkt in een verkenningsdocument. In oktober 2018 hebben de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch en Oss besloten om verder te gaan met deze verkenning en een voorkeursontwikkelingsperspectief voor de polder te ontwikkelen. Dit gebeurt in een open, participatief proces. In november dit jaar worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraden en de Gedeputeerde Staten.

Meer informatie

Contact

Duurzame polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss