China

Jiangsu, China

Jiangsu is een provincie aan de Chinese oostkust. Met een oppervlakte van 100.000 km2 en bijna 80 miljoen inwoners is het een van de dichtstbevolkte provincies van China. Kenmerkend voor Jiangsu is de sterke economie, de aanwezigheid van veel hoogtechnologische kennis en een breed gedragen innovatiestrategie. Er is dus een duidelijke parallel met Noord-Brabant. Sinds 1994 hebben beide provincies een goede relatie opgebouwd. Een relatie die deuren opent voor bedrijven, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen in zowel China als Nederland.

Succesvolle handelsmissies

De provincies Noord-Brabant en Jiangsu werken intensief samen op meerdere thema’s, zoals bijvoorbeeld agrofood, hightech en logistiek. Bijna jaarlijks organiseert de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) een handelsmissie naar Jiangsu. De organisatie van de missies is altijd zeer gericht en op maat voor een maximaal effect voor de deelnemers. De missies staan in het teken van het vergaren van kennis en ervaring, het identificeren en verzilveren van businesskansen, het aanboren van nieuwe contacten en het versterken van bestaande relaties. Dat geldt ook voor speciaal gearrangeerde bezoeken. Vertegenwoordigers van Brabantse bedrijven, instellingen en overheden bezoeken bijvoorbeeld beurzen, seminars en Chinese bedrijven. Omgekeerd bezoeken de Chinezen ook regelmatig Noord-Brabant om nieuwe kennis en ervaring op te doen.

Concrete opbrengsten samenwerking

Chinese bedrijven die een distributiekantoor openen in Brabant, Brabantse demonstratieprojecten rondom waterzuivering op Chinees grondgebied, studenten van de TU/e, Koning Willem I College en HAS die stagelopen in China: het zijn een aantal voorbeelden van concrete opbrengsten door de gezamenlijke inspanning van de twee provincies. En er liggen nog veel meer kansen. In Jiangsu bijvoorbeeld is sprake van een groeiende behoefte aan expertise over medische technologie, voedselveiligheid en hernieuwbare energie. Sectoren waarin Brabant traditioneel sterk is. Tegelijkertijd is Jiangsu ook een zeer aantrekkelijke afzetmarkt voor Brabantse bedrijven.

Permanente vertegenwoordiging

De provincie is sinds 2011 permanent vertegenwoordigd op het Netherlands Business Support Office in Nanjing. De vertegenwoordiger werkt aan de Brabantse belangen in China. Dankzij zijn kennis van de taal en cultuur en zijn uitgebreide netwerk kan de vertegenwoordiger zorgen voor verbindingen tussen beide provincies. Dit is in China, door de vele culturele verschillen, een middel om de Brabantse partijen met wensen in Jiangsu een voorsprong te kunnen geven.