Green Chemistry Campus

In Bergen op Zoom ligt de Green Chemistry Campus met een focus op agro en chemie. Op de campus is het Shared Research Center Biorizon van TNO, ECN en VITO gevestigd. Samen met bedrijven doen ze onderzoek naar bio-aromaten.

Nieuw Prinsenland

Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland vormt samen met de bestaande suikerfabriek van Suiker Unie en de grootschalige glastuinbouwlocatie het agro- en foodcluster Nieuw Prinsenland. Door deze bundeling ontstaan meer kansen voor duurzame en winstgevende samenwerking tussen bedrijven. Het bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven uit en verbonden aan de agro- en foodsector inclusief de biobased economy. Het innovatiecentrum van Cosun speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van food en non-food biobased toepassingen en is een overgang voor samenwerking in onderzoek en ontwikkeling.

Moerdijk

In de haven van Moerdijk is de vergroening van de procesindustrie een onderdeel van de bedrijfsvoering. Er is een combinatie van schone technologie, innovatieve ontwikkeling en grootschalig gebruik van groene grondstoffen, bio-energie en biobrandstoffen. Bedrijven gebruiken elkaars CO2, water, warmte en biomassa. Met behulp van pyrolyse (een chemische technologie) zetten ze reststoffen en hernieuwbare grondstoffen om naar diverse waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie.

Samenwerking met onderwijs

Het bedrijfsleven werkt op deze locaties nauw samen met onderwijs en kennisinstellingen, zoals het Centre of Expertise Biobased Economy.

Circular Biobased Delta

Kijk voor meer informatie op circularbiobaseddelta.nl.