Maintenance

Technologieën worden wereldwijd in hoog tempo verbeterd. Om te blijven groeien, moet onze industrie zorgen dat het productieproces concurrerender, veiliger en duurzamer wordt. De sector maintenance & services vervult hierin een sleutelrol: expertise over onderhoud is namelijk in alle industrieën nodig.

Deze sleutelrol blijkt uit de omvang van de sector: in Brabant specialiseren 7.251 bedrijven zich in maintenance. En er zijn kennis- en onderwijsinstellingen op alle niveaus. Samen gaat het om 40.500 arbeidsplaatsen, meer dan een kwart van alle maintenance-banen in Nederland.

Luchtvaartonderhoud

Vanaf 2019 vindt in het Logistiek Centrum Woensdrecht het motorenonderhoud plaats van F35-toestellen. Dit levert niet alleen veel nieuwe banen op, maar zorgt er ook voor dat er vraag is naar andere bedrijven, zoals bedrijven die hightech-toepassingen ontwikkelen.

Maintenance hotspot op wereldniveau

De provincie Noord-Brabant wil innovatie in de sector stimuleren. Haar doel is het creëren van nieuwe marktkansen, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Samen met bedrijven uit de industrie werkt zij aan de grote maatschappelijke uitdagingen. In het nieuwe innovatieprogramma richten de partijen zich op aerospace en hightech en de samenwerking met andere kansrijke sectoren zoals energie, maritiem en automotive.

Zie ook