JADS

De partners werken nauw samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie (waarde toevoegen aan kennis) rondom data science in Brabant. Het gaat om een samenhangend stelsel van een bachelor, master, en post-master opleidingen op het gebied van data science. Deze opleidingen worden aangeboden op 3 locaties in Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

Graduate School Data Science

De Graduate School Data Science is gevestigd in het voormalig klooster Mariënburg. Het klooster is verbouwd tot een moderne en inspirerende locatie waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. JADS biedt Brabant de gelegenheid om uit te groeien tot een kennis- en onderzoekscentrum op gebied van data science van internationale allure. Kijk voor meer informatie op jads.nl.