JADS

De partners werken nauw samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie (waarde toevoegen aan kennis) rondom data science in Brabant. Het gaat om een samenhangend stelsel van een bachelor, master, en post-master opleidingen op het gebied van data science. Deze opleidingen worden aangeboden op drie locaties:

  • Eindhoven
  • Tilburg
  • ’s-Hertogenbosch

Een bacheloropleiding Data Science (gezamenlijk gegeven door de TU/e en TiU), drie masteropleidingen, een PD Eng (AIO2) programma. De start van het programma voor professionele educatie wordt voorzien voor 2017. Ook onderzoek naar data science wordt uitgebouwd. Verder zullen de partners zich inspannen voor het ontwikkelen van een economisch cluster data science.

Graduate School Data Science

De Graduate School Data Science is gevestigd in het voormalig klooster Mariënburg. Het klooster is verbouwd tot een moderne en inspirerende locatie waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. JADS biedt Brabant de gelegenheid om uit te groeien tot een kennis- en onderzoekscentrum op gebied van data science van internationale allure.

Contact

Jheronimus Academy of Data Science (JADS)